• بی‌ بی‌ سی علیه مهدویت در گذشته به پیشینه راه اندازی بی‌بی‌سی و به بخشی از توطئه‌های این رسانه بین المللی اشاره شد. در ادامه می‌خواهیم به موضع‌گیری‌های دور از […]
  • پیروان ابوجعفر محمدبن علی شلمغانی معروف به ابن العزاقر از فرقههای غلاه شیعهاند.وی نخست خود را باب مهدی اثنا عشری نامید، بعد دعوی حلول نمود و گاه خود را روح […]
  • یمانی کیست و در برابر مدعیان آن چه باید بکنیم؟ مدتی است فردی در عراق مدعی شده که سید یمانی و نایب امام زمان (عج) است و کراماتی از او […]