• اولین مسلمانان که در عقیده مهدویت شک کرد در تاریخ آمده است،معاویه به جماعتی از بنی هاشم خطاب کرده گفت:” اینکه شما گمان می کنید پادشاهی هاشمی و مهدی قائم […]
  • القاب امام دوازدهم علیه السلام پرسش : آیا زیاد بودن لقب هاى امام عصر ـ ارواحنا فداه ـ به خاطر زیادى ویژگى هاى ذاتى و روحى و جسمى او است […]
  • جاهلیت دوم در آخرالزمان قرآن کریم» به وجود جاهلیّتی موسوم به جاهلیّت دوم، پس از جاهلیّت اوّل در بین عامّه مسلمانان اشاره می‌نماید، که از علایم ظهور حضرت مهدی(ع) است. […]