عمر امام مهدی

۷ – فصل
فیما ذکر فی بیان عمرهعلیه السلام
قد بیّنا بالاخبار الصحیحه بانّ مولد صاحب الزّمانعلیه السلام کان فی سنه ستّ وخمسین ومائتین وانّ اباهعلیه السلام مات فی سنه ستّین فکانت له حینئذ اربع سنین فیکون عمره إلی حین خروجه ما یقتضیه الحساب ولا ینافی ذلک الاخبار الّتی رویتمقدار سنّه مختلفه الالفاظ.
۳۹۶ – نحو ما روی عن ابی جعفرعلیه السلام انّه قال: لیس صاحب هذا الامر (من جاز من اربعین)، صاحب هذا الامر القوی المشمر.
در بیان عمر شریف حضرت «ع»
ما قبلاً به واسطه اخبار صحیحه بیان کردیم که میلاد مسعود صاحب الزمانعلیه السلام در سال ۲۵۶ ه.ق بوده و پدر بزرگوار ایشان در سال ۲۶۰ از دنیا رفت، پس حضرت در آن زمان چهار ساله بودند.
امّا عمر مبارک حضرت تا زمان خروج و قیام ایشان مقداری است که حساب اقتضا کند، و با اخباری که در مورد سن حضرت وقت ظهور روایت شده [مثل روایاتی که میگوید وقت ظهور مردی حدود چهل ساله است] و لفظاً متفاوت است، منافات ندارد. مثل اخباری که در این فصل میآیند.
۱ / ۳۹۶ – از امام باقرعلیه السلام روایت شده است که سن صاحب این امر از چهل سال نمیگذرد، او قوی، نیرومند و جدی خواهد بود.
وما اشبه ذلک من الاخبار الّتی وردت مختلفه الالفاظ متباینه المعانی.
فالوجه فیها: إن صحّت ان نقول إنّه یظهر فی صوره شابّ من ابناء اربعین سنه او ما جانسه، لا انّه یکون عمره کذلک لتسلم الاخبار.
۳۹۷ – ویقوّی ذلک ما رواه ابوعلیّ محمّد بن همام، عن جعفر بن محمّد بن مالک، عن عمر بن طرخان، عن محمّد بن إسماعیل، عن علیّ بن عمر بن علیّ بن الحسین، عن ابی عبد اللَّهعلیه السلام قال:
إِنَّ وَلِیَّ اللَّهِ یُعَمَّرُ عُمْرَ إِبْراهِیمَ الْخَلِیلِ عِشْرِینَ وَمِائَهَ سَنَهٍ وَیَظْهَرُ فِی صُورَهِ فَتًی مُوَفَّقٍ ابْنِ ثَلاثِینَ سَنَه.
۳۹۸ – وعنه، عن الحسن بن علیّ العاقولی، عن الحسن بن علیّ بن ابی حمزه، عن ابیه، عن ابی بصیر، عن ابی عبد اللَّهعلیه السلام انّه قال:
اخبار و روایات زیادی شبیه به این روایت وارد شده که هم الفاظ آنها مختلف است و هم دارای معانی متفاوت هستند.
توضیح خبر: با فرض اینکه روایت صحیح باشد، میگوییم: آن حضرت در صورت و شمایل جوانی حدود چهل ساله ظاهر میشود، نه اینکه ایشان وقت ظهور چهل سال دارد. پس در صورت پذیرش این توجیه، همه اخبار همین معنا را دارند.
این مطلب را خبر ذیل تقویت میکند.
۲ / ۳۹۷ – علی بن عمر بن علی بن حسین از امام صادقعلیه السلام نقل میکند که حضرت فرمودند: ولیّ خدا مثل ابراهیم خلیلعلیه السلام ۱۲۰ سال عمر میکند و در صورت جوان رشید و تنومند سی سالهای ظاهر میشود.
۳ / ۳۹۸ – ابی بصیر میگوید: امام صادقعلیه السلام فرمودند: اگر قائم خروج کند مردم لَوْ خَرَجَ الْقائِمُ لَقَدْ اَنْکَرَهُ النَّاسُ، یَرْجِعُ إِلَیْهِمْ شابّاً مُوَفَّقاً، فَلا یَلْبَثُ عَلَیْهِ إلّا کُلُّ مُوْمِنٍ اَخَذَ اللَّهُ مِیثاقَهُ فِی الذَّرِّ الاَوَّلِ.
۳۹۹ – وروی فی خبر آخر:
اَنَّ فِی صاحِبِ الزَّمانِعلیه السلام شَبَهاً مِنْ یُونُسَ رُجُوعُهُ مِنْ غَیْبَتِهِ بِشرخِ الشَّبابِ.
۴۰۰ – وقد روی عن ابی عبد اللَّهعلیه السلام انّه قال:
ما تُنْکِرُونَ اَنْ یَمُدَّ اللَّهُ لِصاحِبِ هذَا الاَمْرِ فِی الْعُمْرِ کَما مَدَّ لِنُوحٍعلیه السلام فِی الْعُمْرِ.
ولو لم ترد هذه الاخبار ایضاً لکان ذلک مقدوراً للَّه تعالی بلا خلاف بین الامه، وإنّما
ایشان را انکار میکنند، به دلیل اینکه او در صورت و شمایل جوان رشید و نیرومندی به سمت آنها برمیگردد و ظهور میفرماید. بنابراین فقط مومنی در اعتقاد به ولایت و امامت او باقی و ثابت قدم میماند که خداوند متعال در عالم ذر از او عهد و پیمان گرفته باشد.
۴ / ۳۹۹ – در خبر دیگری آمده است: در وجود مبارک صاحب الزمان، شباهتی از یونس پیامبر هست، و آن اینکه از غیبتش به شکل اوّل جوانی بر میگردد.(۲۳۴)
۵ / ۴۰۰ – از امام صادقعلیه السلام روایت شده است که حضرت فرمودند: اینکه خداوند عمر صاحب این امر را طولانی میفرماید را انکار نکنید، چنانکه خداوند متعال [قبلاً هم] عمر نوحعلیه السلام را طولانی فرمود.(۲۳۵)
تذکّر: اگر هم این اخبار وارد نمیشد – با فرض نبودن این اخبار – باز هم معلوم است که طولانی کردن عمر شریف حضرت، در حیطه قدرت الهی بوده و برای خداوند متعال مقدور است، و دراین مساله کوچکترین اختلافی در بین امّت اسلامی نیست، یخالف فیها اصحاب الطبائع والمنجّمون واصحاب الشرائع کلّهم علی جواز ذلک.
۴۰۱ – ویروی النصاری انّ فیمن تقدّم من عاش سبعمائه سنه واکثر.
۴۰۲ – وروی ابوعبیده معمّر بن المثنی البصری التیمیّ قال: کانت فی غطفان خلّه اشهرتهم بها العرب، کان منهم نصر بن دهمان وکان من ساده غطفان وقادتها حتّی خرف وحناه الکبر وعاش تسعین ومائه سنه، فاعتدل بعد ذلک شابّاً واسودّ شعره، فلا یعرف فی العرب اعجوبه مثلها.
وقد ذکرنا من اخبار المعمّرین قطعه فیها کفایه فلا معنی للتعجّب من ذلک.
وکذلک اصحاب السیر ذکروا انّ زلیخا امراه العزیز رجعت شابّه طریّه وتزوّجها یوسفعلیه السلام.
وقصّتها فی ذلک معروفه.
و اصحاب و طرفداران همه شریعت ها و ادیان این امر را قبول دارند. فقط طرفداران طبیعت [مادیگرا ها] و ستارهشناسان با این امر مخالف کردهاند.
۶ / ۴۰۱ – نصارا روایت کردهاند: برخی از گذشتگان آنها هفتصد سال و چه بسا بیشتر هم زندگی کردهاند.
۷ / ۴۰۲ – روایت شده که ابوعبیده معمر بن مثنی بصری تیمیّ گفته است: در طایفه غطفان خصلتی بود که در بین عرب موجب شهرت آنها شده بود، در بین این طایفه نصر بن دهمان بود که بزرگ و شریف غطفان به حساب میآمد، ۱۹۰ سال زندگی کرد و پیر و خمیده شده بود، امّا بعد از این مدّت جوان شده و موهایش سیاه شد، و در عرب اعجوبه ای مثل او شناخته نشده است.
ما قبلاً اخبار تعدادی از معمرین را یاد آور شدیم که کفایت میکند، بنابراین در مساله طول عمر، تعجب کردن معنا ندارد. علاوه بر این علمای تاریخ گفتهاند که زلیخا عزیز مصر پس از پیری جوان شد و یوسفعلیه السلام با او ازدواج کرد و ماجرای او معروف است.(۲۳۶)
وامّا ما روی من الاخبار الّتی تتضمّن انّ صاحب الزّمان یموت، ثمّ یعیش او یقتل، ثمّ یعیش نحو ما رواه:
۴۰۳ – الفضل بن شاذان، عن موسی بن سعدان، عن عبد اللَّه بن قاسم الحضرمی، عن ابی سعید الخراسانیّ قال: قلت لابی عبد اللَّهعلیه السلام:
لاَِیِّ شَیْءٍ سُمِّیَ الْقائِمُ؟ قالَ: لاَِنَّهُ یَقُومُ بَعْدَ ما یَمُوتُ، إِنَّهُ یَقُومُ بِاَمْرٍ عَظِیمٍ، یَقُومُ بِاَمْرِ اللَّهِ سُبْحانَهُ.
۴۰۴ – وروی محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحمیری، عن ابیه، عن یعقوب بن یزید، عن علیّ بن الحکم، عن حمّاد بن عثمان، عن ابی بصیر قال: سمعت اباجعفرعلیه السلام یقول:
مَثَلُ اَمْرِنا فِی کِتابِ اللَّهِ مَثَلُ صاحِبِ الْحِمارِ، اَماتَهُ اللَّهُ مِائَهَ عامٍ، ثُمَّ بَعَثَهُ.
۴۰۵ – وعنه عن ابیه، عن جعفر بن محمّد الکوفی، عن إسحاق بن محمّد، عن القاسم بن الربیع، عن علیّ بن خطاب، عن موذّن مسجد الاحمر قال: سالت اباعبد اللَّهعلیه السلام هل فی کتاب اللَّه مثل للقائمعلیه السلام؟
برگرفته از کتاب ترجمه کتاب الغیبه نوشته شیخ طوسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *