امام مهدی علیه السلام کیست ؟

امام مهدی علیه السلام کیست ؟

سخن از امام مهدی علیه السلام سخن از یک موضوع عقیدتی و مذهبی بسیار حساس و مهمی است که رابطه تنگانگ و گسست ناپذیری با اسلام و مسلمانان دارد، چرا که وجود گرانمایه ی او یک واقعیت اسلامی و از مهم ترین مسایل دینی و از اساس مکتب و ایمان به ارزشهای معنوی است.
بحث از شخصیت آن حضرت، آنگونه که برخی از نویسندگان منحرف پنداشته اند، بحث از افسانه ای نیست که شیعه آن را به منظور آرامش بخشیدن به روان ناآرام خویش که در رهگذر قرون و اعصار تحت فشار ظلم و استبداد بوده است – ساخته باشد و بخاطر مرهم نهادن بر قلب زخم خورده ای که باران مصایب در مسیر زمان بر سر آنان باریده است – سرهم کرده باشد.
بحث از امام مهدی علیه السلام آنگونه که برخی از فیلسوف نماها گفته اند اندیشه ای نیست که به منظور تخفیف دردها و آرامش بخشیدن به رنج و فشاری باشد که از رهگذر حاکمیت زمامداران بیدادگر قرون و اعصار، در برخی اذهان و افکار جایگزین شده باشد.
و نیز آنگونه که برخی عناصر نادان مدعی دانش و فرهنگ، تصور کرده اند، خرافه ای نیست که آن را، داستان سرایان ساخته و پرداخته و به اسلام چسبانده باشند و نیز بازیچه ی تاریخی نیست تا اسباب تمسخر دشمنان بداندیش و دلقک و یاوه گو؛ بلکه یک واقعیت اسلامی است که در خور اهمیت بخشیدن بسیار و ژرف نگری فراوان ارزیابی و روشنگری اساسی است.
مساله ی تداوم حیات اسلام و شکوه قرآن است، بحث مهم و اصیلی است که قرآن نویدگر آن است و پیامبر در موقعیت ها و مناسبت های گوناگون از آن سخن به میان آورده، امامان نور علیهم السلام نوید و بشارت آن را نه تنها به شیعیان خود که به تمامی مسلمانان قرون و اعصار داده اند و دانشمندان، مفسران، محدثان و مورخان نام آور، در رهگذر قرون و اعصار، کتاب های مفصل و مستقلی پیرامون آن نوشته اند.
با این بیان، موضوع امام مهدی یک موضوع استراتژیک و بسیار مهم و در نوع خود بی نظیر است و از امتیازات بسیار ویژه ای، برخوردار است.
مساله ای است که پیرامون آن بسیار گفتگو شده و در آستانه ی آن، فراوان، برخورد افکار و اندیشه ها صورت گرفته و قلم فرساییها شده است. از این رو، گروهی بدان ایمان آورده و گروهی دچار حیرت گشته و برخی دیگران را به باد استهزاء گرفته اند.
امام مهدی علیه السلام از شخصیتهایی نیست که گذشت زمان او را در کام خود فرو برد و تاریخ آن را به فراموشی سپارد. او ندای رسای میلیونها انسان و معشوق دل عصرها و نسلهاست. چشم امتها به او دوخته شده و نقطه ی امید جامعه هاست.
امام مهدی علیه السلام شخصیت برجسته ای است که درست ۱۱۴۲ سال پیش از نگارش این کتاب دیده به جهان گشوده و هم اکنون هم زنده است، بر روی این سیاره ی خاکی زندگی می کند و بسان دیگر انسانها، غذا می خورد و آب می نوشد و خدای خویش را عاشقانه و خالصانه عبادت می کند و در انتظار دریافت فرمان ظهور خویش است.
آن گرامی از دیدگان نهان است. مردم او را می بینند و نمی شناسند و او نیز خویشتن را معرفی نمی کند و در هر نقطه ای از جهان که اراده کند، حضور می یابد.
او بر سراسر جهان، تسلط و اشراف دارد و به همه ی بندگان، شهرها و کشورها احاطه دارد. به اذن خدا هر رخدادی در سراسر جهان رخ دهد می داند و روزی که نزد خدا مشخص است و برای ما نامعلوم، از پس پرده ی غیبت ظاهر می گردد و علائم و نشانه های قطعی پیش از ظهور او پدیدار می گردد.
پس از ظهور، بر سراسر گیتی حکم می راند و مسیح علیه السلام از آسمان فرود آمده و به امامت او نماز می خواند.
همه ی دولتها و ملتها در سراسر جهان، در برابرش خاضع می گردند و مذاهب و ادیان سر فرود می آورند.
اسلام راستینی را که نیای گرانقدرش محمد صلی الله علیه و آله آورد، با خود می آورد و پیاده می کند… .
اینها برخی سرفصلها پیرامون شخصیت آن گرامی و بسان فهرستی برای این کتاب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *