مهدی علیه السلام از اولاد کنانه است

قلت لسعید بن المسیّب: المهدیّ حقّ؟ قال: حقّ. قلت: ممّن؟ قال: » : گوید « قتاده » مقدسی شافعی در کتاب عقد الدرر نقل کرده که
(۱۱۶).« من کنانۀ.قلت: ثمّ ممّن؟ قال: من قریش. قلت: ثمّ ممّن؟ قال: من بنی هاشم. قلت: ثمّ ممّن؟ قال: من ولد فاطمۀ علیها السلام
از سعید بن مسیّب پرسیدم: آیا مهدی علیه السلام بر حقّ است؟گفت: آری. گفتم: مهدی علیه السلام از چه طایفهای است؟ گفت: از »
صفحه ۴۴ از ۲۱۴
کنانه. گفتم: بعد از آن؟ گفت: از قریش. گفتم: بعد از آن؟ گفت: از بنیهاشم. گفتم: بعد از آن؟ گفت: از فرزندان فاطمهعلیها
کنانۀ بن خزیمۀ بن مدرکۀ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان (جدّ پیامبر اسلام علیه ،« کِنانه » مقصود از .« السلام است
سبائک » در کتاب » : در این باره مینویسد « المهدی علیه السلام » السلام) است. مرحوم آیۀ اللّه سید صدر الدین صدر، در کتاب
منتهی « نضر » هستند. مضر، دارای فرزندانی بود که پدران و اجداد پیامبر بودند تا به « مضر » گروهی از « بنی کنانه » : میگوید « الذهب
.« میشود
برگرفته از کتاب ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان نوشته: اسدالله هاشمی شهیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *