قصیده به یاد امام زمان

ای جان جهان شاه جهاندار کجائی ای سر نهان مخزن اسرار کجائیای سبط نبی احمد مختار کجائی ای شبل علی حیدر کرار کجائیای زادهی آزادهی ابرار کجائی تو میرجهانی و شه پادشهانی فریادرس و غوث کهانی و مهانیباز آی که عالم همه جسم است و تو جانی بیروح جهان است چو در پرده نهانیتو نقطه و عالم همه پرگار کجائی ما منتظر و چشم به راه دوختگانیم در مدرس عشق تو نوآموختگانیماز نار فراق تو دل افروختگانیم پروانه صفت گر درخت سوختگانیمای مونس این سوختهی زار کجائی سخت است که ما جمع و تو غایب ز میانه اندر طلبت سیر کنان خانه به خانه [ صفحه یز] هر گوشه و کاشانه همه لانه بلانه گشتیم و ندیدیم ز تو هیچ نشانهای مقصد عشاق دل افکار کجائی هر بر زن و بازار سراغی ز تو جوئیم هر کوه و کمر را به سراغ تو بپوئیمما بر سر چوگان هوای تو چو گوئیم هر کوی چو کوکو همه دم ذکر تو گوئیمبا ضجه و با ناله که ای یار کجائی بازآ که فراق تو به ما درد درون شد باز ای که دلها همه از هجر تو خون شددلها زغمت خون شد و از دیده برون شد ای صاحب دین بیرق اسلام نگون شدای محیی دین ماحی کفار کجائی از ظلمت ظلم است جهان هم چو شب تار از جار اذیت رسد و از رحم آزارجانها ز جنایات خسان خسته و دل زار ابرار همه خوار بر فاسق و فجارای رافع غم دافع آزار کجائی باقی است ز اسلام همین صورت و نامی مانده است ز قرآن نبی صوت و کلامیزاحکام خدا نیست به جز ذکر و سلامی سخریه به طاعت نمایند تمامیای صاحب دین سید و سالار کجائی مردم ز عمل دو رو به فحشا شده مشعوف همت همه بر راه خطا داشته مصروفمعروف شده منکر و منکر شده معروف مذموم مسلمانی کافر شده موصوفای ریشه کن کافر و فجار کجائی از مهر گذاری به سوی کرببلا کن یادی ز حسین و عطش و دشت بلا کنهم ناله و هم ندبه و شیون بملا کن بر یاری او عالمیان را تو صلا کنای یاور حق قامع اشرار کجائی [ صفحه یح] کن باد ز حال دل اطفال حزینش آنگاه که اسب آمد و پر خون شده زینشرفتند سوی معرکه زنهای غمینش دیدند به کف شمر لعین خنجر کینشتا جان کنی ایثار پیثار کجائی از نالهی تو ناله سوی عرش برین شد زین غم دل ما غمزده و زار و غمین شدسرتاسر عالم همه در آه و حنین شد تیره چو سموات همه روی زمین شددر چشم (ادیب) است جهان تار کجائی
برگرفته از کتاب وظائف الشیعه شرح دعای ندبه نوشته: عباس محمود العقاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *