شرح دعای ندبه – مکه معظمه

اشاره
وظیفه دوازدهم – اعتقاد به اینکه مکه معظمه خانهی محمد و آل و محل دعوت ایشان است: این عبارت کاشف از این است که: تشریفاتی که خدا برای خانهی مکه قرار داده به علت آن است که این مکان محل دعوت پیغمبر خاتم (ص) و اولاد گرام او میباشد، پس این خانه خانهی این خانواده، و این خانواده منسوب به این خانه؛ و منصوب در آن هستند، و این عبارت اشاره است به آیه ۹۵ سوره ۳ آل عمران ان اول بیت وضع للناسشان نزول آیه آن است که: یهود بر مسلمین تفاخر مینمودند که بیتالمقدس افضل از کعبه است؛ به علت آنکه ارض مقدسه، و محل هجرت انبیاء است؛ این آیه بر رد ایشان نازل شد، که این خانه اشرف از همه بقاع زمین است.و اولیت مکه، از سه جهت میباشد.۱- آنکه اول مکانی است که روز دحوالارض)۲۵ ذیقعده) وضع برای زندگانی بشر گردید، یا اینکه اول زمین مکه آفریده شده، [ صفحه ۶۴] و پس از آن زمین از زیر آن پیدا و آفریده شده؛ و یا اینکه زمین مکه ابتداء از آب خارج شده، و پس از آن زمین از زیر آن پهن، و از آب خارج گردیده است.که در خبر است که: اول مکانی که از آب خارج و پیدا شده، زمین مکه است، و مانند در سفیدی بود که بر روی آب باشد، پس از آن ربع مسکون از زیر آن از آب خارج شد.۲- آنکه اول خانهای است که برای عبادت وضع شد، که مردم به زیارت آن بروند، و برای نماز قبلهی مردم گردید.از ابیذر روایت شده که: سئل عن النبی (ص) عن اول مسجد وضع للناس؛ فقال (ص): المسجد الحرام، ثم بیتالمقدس.۳- آنکه متضمن برکاتیست که مردم برای تبرک و تیمن و طلب حاجات به آن پناه میبرند.قوله: به بکه، در معنی بکه سه قول است.۱- بکه مسجدالحرام، و مکه شهر مکه است.۲- بکه خانهی خدا؛ و مکه شهر مکه است.۳- بکه و مکه مترادف، و اصل مکه بکه است، و باء آن را تبدیل به میم نمودهاند.و کعبه را کعبه نامیدهاند؛ به علت اینکه مربعست، و در مقابل آن بیتالمعمور عرش هم مربع است، و جهت مربع بودن عرش [ صفحه ۶۵] آن است که کلماتی که اسلام مبتنی بر آن شده، چهار و آن تسبیحات اربع است:قوله: و هدی للعالمین: این خانه موجب راهنمائی مردم است، به علت آنکه آثار عجیبه از آن ظاهر شد، مانند آنکه اصحاب فیل قصد خرابی آن نمودند؛ و صد هزار سوار با فیلها به ریاست ابرهه برای خراب کردن آن مهیا شدند؛ و خداوند ابابیل را که مرغهای کوچکی بودند برانگیخت و هر کدام سه دانه سنگ کوچک به منقار و دو چنگال داشتند، و تمام آن صد هزار را هلاک نمودند، و احدی از ایشان جان بدر نبردند.و جبابرهی دیگر هم که نسبت به این خانه قصد سوء نمودند، هلاک شدند، یا مبتلا به بلاهای سخت گردیدند.ومانند آنکه بیماران در آن استشفاء نموده، شفا یافتند.
برگرفته از کتاب وظائف الشیعه شرح دعای ندبه نوشته: عباس محمود العقاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *