اخبار سفیران امام مهدی در زمان غیبت

فصل ششم: اخبار سفیران امامعلیه السلام در زمان غیبت
۶ – فصل
فی ذکر طرف من اخبار السفراء الّذین کانوا فی حال الغیبه وقبل ذکر من کان سفیراً حال الغیبه نذکر طرفاً من اخبار من کان یختصّ بکلّ إمام، ویتولّی له الامر علی وجه من الإیجاز، ونذکر من کان ممدوحاً منهم حسن الطریقه ومن کان مذموماً سیّئ المذهب لیعرف الحال فی ذلک.
۲۹۴ – وقد روی فی بعض الاخبار انّهمعلیهم السلام قالوا: خدّامنا وقوّامنا شرار خلق اللَّه.
اخبار سفرای امام «ع» در زمان غیبت
قبل از بیان و ذکر سفیران امام در زمان غیبت، برخی از اخبار کسانی که اختصاص به هر یک از ائمّهعلیهم السلام داشتهاند و مباشر امور و کارهای ایشان بودهاند را کوتاه و مختصر ذکر میکنیم.
همچنین اخبار کسانی که مدح شده و راه و روش صحیح داشتهاند و کسانی که مورد مذمت بوده و مذهب صحیح نداشتهاند را بیان میکنیم تا از این رهگذر به احوالات آنها آگاهی پیدا شود.
۱ / ۲۹۴ – در بعضی از اخبار روایت شده که اهل بیتعلیهم السلام فرمودهاند: خدمتکاران ما و کسانی که قیام به خدمت ما میکنند، بدترین خلق خدایند.
وهذا لیس علی عمومه وإنّما قالوا لانّ فیهم من غیّر وبدّل وخان علی ما سنذکره.
۲۹۵ – وقد روی محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحمیری، عن ابیه، عن محمّد بن صالح الهمدانیّ قال: کتبت إلی صاحب الزّمانعلیه السلام إنّ اهل بیتی یوذونی ویقرعونی بالحدیث الّذی رویآبائکعلیهم السلام انّهم قالوا: خدّامنا وقوّامنا شرار خلق اللَّه فکتب:
وَ یْحَکُمْ ما تَقْرَءُونَ ما قالَ اللَّه تَعالی «وَ جَعَلْنا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْقُرَی الَّتِی بارَکْنا
این روایت عمومیت ندارد [یعنی چنین نیست که شامل همه خدمتکاران ایشان باشد]، بلکه این جمله را در خصوص کسانی فرمودهاند که در احکام دینی را تغییر و تبدیل نموده و نسبت به اهل بیتعلیهم السلام خیانتی از آنها سرزده،(۱۸۸) چنانکه در آینده ذکر خواهیم نمود.
۲ / ۲۹۵ – محمّد بن عبداللَّه بن جعفر حمیری از پدرش، او هم از محمدبن صالح روایت کرده که گفت: به محضر مبارک صاحب الزمانعلیه السلام نوشتم که اهل خانه و خانوادهام به واسطه حدیثی که از ناحیه پدران شما روایت شده که ایشان فرمودهاند: «خدامنا و قوامنا شرار خلق اللَّه» مرا آزار داده و سرزنش میکنند.
حضرت در جواب نوشتند: خیر باد بر شما(۱۸۹) عجب! مگر این آیه را قرائت نکردهاید که خداوند متعال میفرماید: «و در میان ایشان و قریه هایی که در آنها برکت دادیم، فِیها قُریً ظاهِرَهً» فَنَحْنُ وَ اللَّهِ القُرَی الَّتِی بارَکَ [اللَّهُ فِیها وَ اَنْتُمْ الْقُرَی الظّاهِرَهِ.
فمن المحمودین حمران بن اعین:
۲۹۶ – اخبرنا الحسین بن عبید اللَّه، عن ابی جعفر محمّد بن سفیان البزوفری، عن احمد بن إدریس، عن احمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسن بن علیّ بن فضّال، عن عبد اللَّه بن بکیر، عن زراره قال: قال ابوجعفرعلیه السلام – وذکرنا حمران بن اعین – فقال:
لا یَرْتَدَّ وَاللَّهِ اَبَداً، ثُمَّ اَطْرَقَ هَنِیئَهً، ثُمَّ قالَ: اَجَلْ لا یَرْتَدَّ وَاللَّهِ اَبَداً.
ومنهم المفضل بن عمر:
۲۹۷ – بهذا الإسناد، عن احمد بن إدریس، عن احمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسین عن سعید، عن محمّد بن ابی عمیر، عن الحسین بن احمد المنقری، عن اسد بن ابی علاء، عن هشام بن احمر قال: دخلت علی ابی عبد اللَّهعلیه السلام وانا ارید ان اساله عن المفضّل بن
قریههای ظاهری قرار دادیم»؛(۱۹۰) پس به خدا قسم ما قریه هایی هستیم که خداوند در آنها برکت قرار داده و شما قریههای ظاهر هستید.
برگرفته از کتاب ترجمه کتاب الغیبه نوشته شیخ طوسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *