حوادث دوران غیبت – امراء و وزراء و عمال

امراء زیاد باشند و امینها کم.
امراء کافر، و اولیائشان فاجر.
امیر و امراء بر سلطان نیز گفته میشود.
امیران خائن، کدخدایان فاسق، اعوان و یارانشان ظالم و صاحبان رایشان فاسق.
امیران فاجر، وزیران ظالم، کدخدایان خائن.
امیران فاجر، وزیران دروغگو، و امینان خائن، و اعوان ستمگر.
امور به دست امیران جائر و وزیران فاسق و کدخدایان ظالم و امینهای خائن افتد.
زعیم و زمامدار مردم رذلتر ایشان باشد.
زعیم نیز به سلطان گفته میشود.
اشرار امت والی و زمامدار گردند، پس کار بر مردم تنگ شود و زراعت فاسد گردد.
دولتهای شیاطین دور زند و دائر گردد و بر ضعیفترین مساکین جستن کنند و هر پلنگ بر فریسه- شکار- خود جستن کند.
برگرفته از کتاب مهدی منتظر نوشته: محمد جواد حیدری خراسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *