غیبت امام زمان صغری

«غیبت صغری» عبارت است از پنهان زیستی کوتاه مدت حضرت مهدیعلیه السلام. آغاز این غیبت را برخی از همان ابتدای ولادت دانستهاند؛ [۱] با این حساب مدت آن ۷۴ سال میشود. برخی نیز شروع آن را از شهادت امام حسن عسکریعلیه السلام دانستهاند؛ بنابراین پنج سال از مدت مذکور کاسته میشود. البته نظریه دوم مویدات بیشتری دارد. [۲] .
واقعیت این است که غیبت کوتاه مدت حضرت مهدیعلیه السلام، نوعی آماده سازی برای غیبت طولانی بود و غیبت طولانی هم مقدمه ظهور و حضور تمام عیار آن حضرت در جامعه انسانی.
غیبت صغری حالت میانهای بود، میان غیبت کبری و عصر ظهور؛ با این توضیح که:
در غیبت کبری رابطه گسترده و کامل امت با امام راستین و معصوم خویش گسسته است و در عصر ظهور، این رابطه به طور کامل برقرار میگردد. اما در غیبت صغری نه آن است و نه این، بلکه شرایط و وضعیت میانهای حاکم است.
بنابراین برخی از ویژگیهای غیبت صغری از این قرار است:
۱٫ زمان غیبت صغری محدود بوده از نظر زمانی ۶۹ سال طول کشید و به دلیل کوتاه بودن مدت آن «غیبت صغری» نامیده شد، به خلاف غیبت کبری که غیر از خدا کسی از مدت آن اطلاعی ندارد.
۲٫ در دوران غیبت صغری پنهان زیستی امامعلیه السلام همه جانبه و عمومی نبود. امام اگرچه از نظرها پنهان بود؛ لیکن این غیبت و پنهانی همگانی نبود؛ بلکه کسانی مانند نواب خاصّ، و برخی از وکلای آن حضرت، میتوانستند با آن حضرت در تماس باشند و سوالات و نامههای مردم را خدمت امام ببرند و پاسخ او را به مردم برسانند. اما در غیبت کبری امامعلیه السلام به طور کلی از نگاهها پنهان است و باب مکاتبه و نامهنگاری بسته است، یعنی، بنای غیبت کبری و اقتضای آن این است که: حضرت دیده نشود. البته این بدان معنا نیست که امکان ندارد دیده شود؛ بلکه ممکن است برخی افراد، حضرت را ببینند.
۳٫در غیبت صغری، حضرت چهار نماینده داشت که آنها را به صورت معیّن و مشخص انتخاب و تعیین کرده بود. آنان موظف بودند بین امامعلیه السلام و مردم ارتباط برقرار کنند. اقامتگاه و مکان حضرت را نیز میدانستند؛ ولی در غیبت کبری چنین نیست.
۴٫ درغیبت صغری ممکنبودکسیاو را ببیند وبشناسد؛ ولیدرغیبتکبری کسی اورا نمیبیند واگر ببیند نمیشناسد.
پی نوشت ها:
[۱] الارشاد، ج ۲، ص ۳۴۰٫
[۲] ر.ک: کتاب الغیبه، ص ۱۵۹، الکافی، ج ۱، ص ۳۴۱، الغیبه، ص ۱۴۹٫
برگرفته از کتاب دانشنامه مهدویت و امام زمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *