غیبت حضرت خضرعلیه السلام

به عنوان نمونه وجود مبارک حضرت خضر است که به اعتقاد اکثر مسلمانان [قرنها] قبل از زمان ما و در زمان موسیعلیه السلام میزیسته و تا به حال هم وجود دارد و زنده است و به اتفاق اهل سیره و تاریخ، محل استقرار و زندگی او معلوم نشده و کسی هم اصحاب و یارانی برای آن حضرت معرفی نکرده است، غیر از آنچه که قرآن در مورد قصه او با موسیعلیه السلام بیان فرموده است.(۷۰)
و آنچه توسط بعضی از مردم ذکر شده این است که احیاناً حضرت خضر بر مردم ظاهر میشود، ولی به صورتی که شناخته نمیشود و کسی که او را ببیند گمان میکند یکی از زهّاد را دیده است تا زمانی که از او جدا میشود آنگاه فکر میکند آن مرد زاهد، همان فارق مکانه توهّمه المسمّی بالخضر، ولم یکن عرفه بعینه فی الحال، ولا ظنّه فیها بل اعتقد انّه بعض اهل الزمان.
وقد کان من غیبه موسی بن عمرانعلیه السلام من وطنه وهربه من فرعون ورهطه ما نطق به القرآن، ولم یظفر به احد مدّه من الزّمان، ولا عرفه بعینه حتّی بعثه اللَّه نبیّاً ودعا إلیه فعرفه الولیّ والعدوّ.
وقد کان من قصّه یوسف بن یعقوبعلیه السلام ما جاء به سوره فی القرآن وتضمّنت استتار خبره عن ابیه وهو نبیّ اللَّه یاتیه الوحی صباحاً [ومساء] وما یخفی علیه خبر ولده، وعن
خضر است، امّا در زمان ملاقات، شخص خضر را هرگز نشناخته و حتی ظن و گمان هم به اینکه خضر است نداشته است؛ بلکه معتقد بوده که یکی از مردم عادی اهل همان زمان است.
برگرفته از کتاب ترجمه کتاب الغیبه نوشته شیخ طوسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *