دیدار و ملاقات با امام زمان عجل الله تعالی فرجه

دیدار و ملاقات با امام زمان عجل الله تعالی فرجه
پرسش
برای یک شخص یا یک فرد مؤمن چگونه ممکن است که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه را ببیند یا با او صحبت کند؟ چقدر دشوار است؟ مراد این است آیا این کار مشکل است و اگر مشکل است دشوار بودن آن چقدر است؟

پاسخ
دیدار و ملاقات با حضرت مهدی عجل الله تعالی امری است ممکن و بارها اتفاق افتاده است. افراد نسبتاً زیادی از مؤمنین و ارادتمندان واقعی آن حضرت شرفیاب محضر مبارکشان شده اند.
آنچه که مهم است شناخت آن حضرت است البته دیدن و شناختن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه چندان هم مشکل نیست و تنها کافی است که انسان قلب خود را از غیر خدا، پاک نماید و محبت خداوند را بطور کامل در دل خود جای دهد، مواظب اعمال و رفتار خود باشد، اعضاء و جوارح خود را از حرام باز دارد، محبت واقعی آن حضرت را در دل خود جای دهد، به معنی واقعی عاشق آن حضرت شود، آنگاه این امکان وجود دارد که به ملاقات حضرت عجل الله تعالی فرجه نائل شود. همانطور که از آغاز غیبت صغری تاکنون صدها نفر از عاشقان واقعی آن حضرت به محضرش شرفیاب شده اند. مهم این است که انسان زمانی که به محضر حضرت مشرف می شود با لبخند رضایت حضرت روبرو باشد و بتواند از وجود نورانی وی بهره مند شود. البته به مقتضای بعضی روایات از جمله توقیع مبارک امام عصر عجل الله تعالی فرجه به علی بن محمد سمری که فرموده: هر کس قبل از خروج سفیانی و صحیحه آسمانی ادعای مشاهده کند دروغگو و افتراء زننده است باید توجه داشته باشیم که ادعای هر کس را نباید پذیرفت بلکه باید او را تکذیب کنیم و مقصود حضرت عجل الله تعالی فرجه هم از این جمله جلوگیری از مدعیان دروغین است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *