عوارض شوم تمدّن صنعتی – ضرورت تشکیل حکومت جهانی

با توجّه به اوضاع و احوال کنونی جهان، جای شک نیست که دنیا به سوی سقوط، و بشر به سوی زوال و نابودی پیش میرود. با
ادامه این وضع، هر لحظه بیم آن میرود که آتش افروزان و جنگ طلبان حرفه ای آتش جنگ جهانی سوّم را روشن نموده، و
جهان و بشر را به تلّی از خاک و خاکستر تبدیل نمایند. از سوی دیگر، درهای امید برای نجات از وضع کنونی بسته شده است و
سازمان هایی که بدین منظور، تأسیس شدهاند، کارآیی لازم را ندارند و آلت دست دولتهای بزرگ شدهاند. پس چه باید کرد؟
با بازیهای خطرناک سیاسی ابر قدرتها در جهان کنونی، سرانجام جامعه بشری چه خواهد شد؟ آیا وضع به همین منوال پیش خواهد
رفت و به نابودی بشر خواهد انجامید؟ اگر جنگ جهانی سوم پدید آید چه بلایی بر سر مردم جهان خواهد آمد؟ اینجاست که هر
فرد عاقلی که نگران سرنوشت بشر است میگوید: برای رفع نابسامانی ها و جلوگیری از جنگهای خانمانسوز و رهایی یافتن از
کشمکشهای موجود جهان، لازم است یک حکومت واحد جهانی بر اساس عدالت و آزادی، تشکیل شود. اینجاست که روان
کاوان و روانشناسان، تنها راه درمان این دردها را در بازگشت به معنویت جستجو میکنند تا با کمک ادیان و مذاهب، کابوس
وحشتناک یأس و ناامیدی را از افق زندگی انسانها به دور انداخته، و فروغ امید و آرزو را به دیدگان نگران مردم جهان
بازگردانند.( ۶۹۷ ) آری! مردمان طبق فطرت ذاتی خود، در همه جا و همه وقت، در اثر فشارهایی که ستمگران در حق آنها روا
صفحه ۱۸۰ از ۲۱۴
میدارند، از خواب گران بیدار میشوند و تشنه عدالت و آزادی میگردند و در به در، به دنبال نجات دهندهای که آنها را از وضع
موجود نجات دهد و آزادی را برایشان به ارمغان بیاورد، میگردند. این همان چیزی است که پیامبران، صلح جویان، آزاد اندیشان
و خیر خواهان جهان در طول تاریخ بشر پیوسته به دنبال آن بودهاند، و با کمال تأسّف تاکنون این اُمید و آرزو آن گونه که خواست
آنان بوده برآورده نشده و محقّق نگشته است، و اُمید است در آینده نه چندان دور، توسّط یگانه منجی عالم، وجود مقدّس مهدی
موعود علیه السلام تحقّق یابد. ان شاء اللّه.
برگرفته از کتاب ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان نوشته: اسدالله هاشمی شهیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *