عصر ظهور – دوره استیلای آشوریان

سلطه آشوریها بر یهودیان ، با هجوم شلمنصر سوم فرمانروای آشوریان از سالهای ۸۵۹ ق . م تا ۸۲۴ ق . م به کشور آرامی ها و قلمرو اسرائیل آغاز گردید به گونه ای که تمام منطقه ، تحت فرمان او و فرمانروایان آشوری پس از وی در آمد . و به نظر می رسد که کشور یهودا ، برعکس کشور اسرائیل تحت فرمان و اطاعت آشوریان بود .
زیرا به نقل تورات : فرمانروای آنجا ، آحازبن یوثام ، از فرمانروای آشور تغلث فلاسر خواست که او دست به حمله ای عیله کشور اسرائیل و آرامی ها بزند و او در خواست اخیر وی را پذیرفته و در سال ۷۳۲ ق . م اقدام به حمله نمود . و جانشین او شلمنصر پنجم نیز کار او را دنبال کرد ، اما در حین محاصره شکیم (نابلس ) پایتخت آنجا ، در گذشت و جانشین وی سرجون دوم اشغال سامره را به پایان برد و بر آن تسلط یافت و این مملکت را بطور کامل از بین برد و از حمله علیه اسرائیل نقشه راندن که وطن که با یهودیان به اجرا درآورند ، آشوریان را یاری داد و تغلث فلاسر یهودیان را به عنوان اسارت به سرزمین خود برد و آشوریها را جایگزین آنها نمود . (۷۲)
پس از او سلطان فقح به اتمام آن نقشه پرداخت و نیمی از نواده های منسی و غیر او را به اسارت گرفت . (۷۳)
و سرجون دوم ، نزدیک به سی هزار تن را به سوی حران و کرانه خابور و میدیا جلای وطن داد ، و آرامی ها را جایگزین آنان نمود . (۷۴)
در دوران فرمانروائی حزقیا که ظاهرا می کوشید با مصریان ارتباط بر قرار نماید ، کشور یهود از اطاعت آشوریها خارج گردید ، که سنجاریب فرمانروای آشور بر وی خشمگین شد و قریب سال ۷۰۱ ق . م برای به اطاعت در آوردن کشور یهودا ، و با آخرین هجوم آشوریائی منطقه را تحت فرمان خویش در آورده و قدس را متصرف گشت ، و ((حزقیا تمام نقره های موجود در خانه خدا و خزینه های قصر فرمانروا را به وی تسلیم کرد . )) (۷۵)
تورات فعلی علاوه بر سلاطین آشور که گذشت ، از اسرحدون ، و آشوربانیبال آخرین فرمانروای آنها یاد کرده و می گوید : این دو ، اقوامی را از آشور کوچانده و در سامره اسکان دادند . (۷۶)
برگرفته از کتاب عصر ظهور نوشته: علی کورانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *