سردابیه قبل از ظهور

فرقهای از غلات دوازده امامی که منتظر خروج مهدیعلیه السلام بودند و در ری میزیستند، آنان هر بامداد جمعه، اسبی زین و لگام شده به سردابی برده سه بار میگفتند: «یا امام بسم اللّه». محل این سرداب را در حله و بغداد نیز ذکر کردهاند که خود برداشتی از سرداب سامراء است. مخالفان امامیّه، عقیده غلات مذکور را به همه دوازده امامیان تعمیم دادهاند! اما در کتابهای امامیّه از این موضوع اثری نیست.
سرداب سامراء نیز – که در شیعه مطرح است – مربوط به خانهای است که امام دهم و یازدهم در آن سکونت داشتهاند و امام دوازدهمعلیه السلام در آن متولّد گردیده است. شیعیان به همین خاطر آن را زیارت کرده، بدان تبرّک میجویند.
برگرفته از کتاب دانشنامه مهدویت و امام زمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *