اعلامیه جهانی از نشانه های ظهور

اعلامیه جهانی
واقعیت این است که رخداد پرشکوهی، چون ظهور امام مهدی علیه السلام پیش از رخ دادن خویش، یک اعلامیه جهانی، آن هم در گسترده ترین سطح و روشنترین معنا و مفهوم می طلبد. و از آنجایی که این نهضت آسمانی و عدالت خواهانه و انسان ساز یک نهضت جهانی است و به همه بشریت تعلق دارد به همین جهت زیبنده است که همه ی جهانیان بر رخ دادنش آگاهی یابند و بدانند که بزودی آن حضرت با ظهور خویش، روند جامعه و تاریخ را بکلی دگرگون می کند و زندگی را به
[صفحه ۵۱۹]
ریل دیگری می اندازد.
از امام صادق علیه السلام آورده اند که در مورد ندای آسمانی فرمود:
«یسمعه کل قوم بألسنتهم.» [۱] .
یعنی: هر جامعه و مردمی به زبان و فرهنگ خویش آن خروش آسمانی را می شنود.
اما چگونه؟:
در اینکه جهانیان، این ندای آسمانی را چگونه دریافت می دارند، مسأله ای است که بطور دقیق برای نگارنده روشن نیست اما ممکن است به یکی از دو صورت ذیل باشد:
۱- ممکن است خروش آسمانی تنها به واژه و زبان عربی فصیح و رسا، طنین افکند و آنگاه طنین آن در چند ثانیه سراسر گیتی را فرا گیرد و کسانی که زبان عربی را بخوبی می دانند، آن پیام را به همان صورت دریابند و آنانکه به واژه و فرهنگ عربی آگاهی کامل ندارند آن را بدون دریافت مفهوم بشنوند و پس از تحقیق و پی جویی، مفهوم و معنای آن را دریابند.
ممکن است آن ندای آسمانی را، خبرگزاریها به سراسر جهان مخابره و در هر کشوری به زبان و فرهنگ آن منتشر نمایند و بدینسان ندای آسمانی ظرف چند دقیقه به همه زبانها ترجمه شود و هر جامعه و تمدنی آن را به زبان خویش از رسانه های گروهی دریافت دارد.
این نکته، شایسته ی یادآوری است که: پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و امامان نور علیهم السلام به هنگام نوید از آینده و سخن گفتن با مردم، با توجه به سطح خرد و اندیشه ی مردم سخن می گفتند و می دانیم که اندیشه ها در آن روزگاران نمی توانستند رسانه های گروهی و وسایل
[صفحه ۵۲۰]
سریع خبررسانی جهان امروز و نقش آنها را، در رساندن اخبار و رویدادها به دورترین نقاط گیتی -در کوتاهترین فرصت ممکن- درک کنند، از این رو امام صادق علیه السلام به این بیان بسنده کرد که: «یسمعه کل قوم بألسنتهم.»
هر جامعه ای ندای آسمانی را به زبان و لغت خویش می شنود و دیگر به چگونگی آن و فراتر از این نپرداخته است. «والله العالم.»
۲- احتمال دیگر این است که هر جامعه و تمدنی این ندای آسمانی را بصورت اعجازآمیزی، طبق فرهنگ و زبان خویش دریافت می دارد به گونه ای که همگان در همان لحظات نخست، ندای آسمانی را بدون تجمع و گزارش خبرگزاریها به زبان و لغت خویش درک می کنند، چنین چیزی بعید نیست، زیرا خداوند بر هر کاری تواناست و ظهور امام مهدی علیه السلام نیز به معجزات و کارهای اعجازآمیز و ماورای طبیعی پیچیده شده است.
علاوه بر این، دریافت همگانی ندای آسمانی از نظر مادی نیز کار ناممکن نیست، چرا که ما هم اکنون شاهد این حقیقت هستیم که انسان، این مخلوق خدا، توانسته است تجهیزاتی بسازد که ظرف چند لحظه یک نطق سیاسی یا اجتماعی را به لغات و زبانهای گوناگونی ترجمه کند که هم اینک این دستگاه را در مراکز سیاست جهانی بکار می گیرند بطوریکه نماینده ی هر کشوری سخنرانیهای متعدد را به زبان ویژه ی خویش دریافت می دارد.
اینک، هنگامی که بشر بر چنین کاری توانایی یافت، آیا آفریدگار هستی نمی تواند این ندای آسمانی پیش از ظهور را، در یک لحظه به گونه ای طنین افکن سازد که آن را به گوش همه ی جهانیان برساند و هر جامعه و مردمی آن را به لغت و زبان خویش بشنوند؟
چرا که خداوند بر هر کاری تواناست و به انسانها جز اندکی از علم و دانش ارزانی نشده است. «و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا.» [۲] .
[صفحه ۵۲۱]
پاورقی
[۱] غیبت شیخ طوسی، ص ۲۶۶ و بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۸۸٫ در روایت دیگری بدین صورت آمده است که: «یسمع کل قوم بلسانهم.» بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۰۵ و ص ۲۴۴٫
[۲] سوره اسراء، آیه ۸۵٫
نمونه هایی از روایات
نمونه هایی از روایات
۱- امام صادق علیه السلام در این مورد فرمود:
«الصیحه التی فی شهر رمضان تکون لیله الجمعه، لثلاث و عشرین مضین من شهر رمضان.» [۱] .
یعنی: آن خروش آسمانی که در ماه رمضان پیش از ظهور طنین می افکند، در شب جمعه، شب ۲۳ ماه رمضان خواهد بود.
۲- ونیز «ابوحمزه ثمالی» از امام صادق علیه السلام پرسید که:
«فکیف یکون النداء؟»
یعنی: آن ندای آسمانی چگونه خواهد بود؟
که آن حضرت فرمود:
«ینادی مناد من السماء اول النهار یسمعه کل قوم بألسنتهم: «ألا! ان الحق فی علی و شیعته.»
ثم ینادی ابلیس -فی آخر النهار-: «ألا! ان الحق فی السفیانی و شیعته.» فیرتاب عند ذلک المبطلون.» [۲] .
یعنی: ندا کننده ای، در آغاز روز از آسمان ندایی سر می دهد که هر جامعه و ملتی به زبان و فرهنگ خویش آن را می شنود.
ندا این است: «جهانیان! بهوش باشید که حق با علی و در راه و رسم علی علیه السلام و شیعیان حقیقی آن گرامی است.»
آنگاه ابلیس عصر همان روز ندا می دهد که: «مردم! بهوش باشید که حق در راه
[صفحه ۵۲۳]
و رسم سفیانی و پیروان اوست.»
و اینجاست که باطل گرایان به آفت شک و تردید گرفتار می گردند.
۳- امام باقر علیه السلام در این مورد می فرماید:
«ینادی مناد من السماء باسم القائم علیه السلام فیسمع من بالمشرق و من بالمغرب، لایبقی راقد الا استیقظ، و لا قائم الا قعد و لا قاعد الا قام علی رجلیه، فزعا من ذلک الصوت، فرحم الله من اعتبر بذلک الصوت فأجاب فان الصوت الأول هو صوت جبرئیل.»
ثم قال علیه السلام «یکون الصوت فی شهر رمضان، فی لیله جمعه، فی لیله ثلاث و عشرین، فلا تشکوا فی ذلک و اسمعوا و أطیعوا.
و فی آخر النهار، صوت الملعون ابلیس، ینادی: «ألا! ان فلانا قتل مظلوما.» لیشکک الناس و یفتنهم، فکم فی ذلک الیوم من شاک متحیر قد هوی فی النار.
فاذا سمعتم الصوت فی شهر رمضان، فلا تشکوا فیه، انه صوت جبرئیل و علامه ذلک أنه ینادی باسم القائم و اسم أبیه حتی تسمعه العذراء فی خدرها، فتحرض أباها و أخاها علی الخروج.»
ثم قال علیه السلام: «لابد من هذین الصوتین قبل خروج القائم علیه السلام.» [۳] .
یعنی: ندا کننده ای از آسمان بنام قائم آل محمد صلی الله علیه و اله و سلم ندا می دهد و همه ی کسانی که در شرق و غرب عالم هستند می شنوند، خفته ای نمی ماند جز اینکه بیدار می گردد و ایستاده ای نیست جز اینکه می نشیند و نشسته ای جز اینکه وحشت زده بپا می خیزد.
پس درود خدا بر کسانی که از آن ندای آسمانی پند و اندرز گیرند چرا که نداگر اول جبرئیل است و ندا، ندای اوست.
آنگاه فرمود: این ندا، در ماه مبارک رمضان، شب جمعه و در شب ۲۳ خواهد بود از اینرو در آن تردید نکنید، آن را بشنوید و اطاعت کنید. و در پایان روز
[صفحه ۵۲۴]
ندای ابلیس طنین می افکند که می گوید: «بهوش باشید که فلانی مظلوم کشته شده.»
تا بدینوسیله بذر تردید بیافشاند و مردم را به فتنه افکند و آن روز، تردیدکنندگان حیرت زده ای که به آتش دوزخ سقوط کنند، بسیارند.
بنابراین هنگامی که ندای آسمانی را در ماه رمضان شنیدید، در آن تردید نکنید چرا که ندای فرشته ی امین است و علامت آن این است که بنام قائم علیه السلام و پدر گرانقدرش ندا می دهد، ندایی که دوشیزگان در سراپرده ی خویش آن را می شنوند و پدران و برادران خویش را برای حرکت از خانه و پیوستن به امام مهدی علیه السلام تشویق می نمایند.
آنگاه فرمود: «این دو ندا بناگزیر پیش از ظهور قائم خواهد بود.»
۴- و نیز آن حضرت فرمود:
«الصوت فی شهر رمضان فی لیله ثلاث وعشرین، فلایبقی شی ء خلق الله فیه الروح الا سمع الصیحه فتوقظ النائم ویخرج الی صحن داره و تخرج العذراء من خدرها.» [۴] .
یعنی: ندای آسمانی در ماه مبارک رمضان و شب ۲۳ آن خواهد بود، هیچ موجودی که خداوند به او روح ارزانی داشته باشد نخواهد بود، جز اینکه آن خروش آسمانی را می شنود. بر اثر آن، همه ی خفتگان بیدار و سراسیمه از خانه ها خارج خواهند شد و زنان و دختران جوان، سربرهنه از سراپرده ی خویش بیرون خواهند ریخت.
۵- امام صادق علیه السلام فرمود:
«ان اول من یبایع القائم علیه السلام جبرئیل، ینزل فی صوره طیر أبیض، فیبایعه ثم یضع رجلا علی بیت الله الحرام و رجلا علی بیت المقدس، ثم ینادی بصوت طلق ذلق، تسمعه الخلائق: أتی أمرالله فلا تستعجلوه.» [۵] .
یعنی: نخستین کسی که با قائم بیعت خواهد نمود، فرشته وحی است. او در
[صفحه ۵۲۵]
چهره ی پردنده ی سفیدی از آسمان فرود می آید و با آن حضرت، دست بیعت می دهد.
آنگاه یک پا، بر بیت الله الحرام و پای دیگر به بیت المقدس می گذارد و با ندای زیبا و رسایی که همگان آن را می شنوند می گوید:
«أتی أمر الله فلا تستعجلوه.» [۶] .
یعنی: فرمان خدا رسید، پس آن را به شتاب نخواهید.
۶- امام رضا علیه السلام فرمود:
«ینادون فی رجب ثلاثه اصوات من السماء:
صوتا منها: ألا لعنه الله علی الظالمین.
والصوت الثانی: أزفت الآزفه یا معشر المؤمنین!
و الصوت الثالث: ان الله بعث فلانا فاسمعوا و له أطیعوا.» [۷] .
یعنی: در ماه رجب سه ندا از آسمان طنین می افکند:
یکی می گوید: «بهوش باشید که لعنت خدا بر ستمکاران است.»
دومی می گوید: «هان ای مؤمنان! آن حادثه نزدیک شونده، نزدیک شد.»
و سومی می گوید: «خداوند آن گرامی را فرمان ظهور داده است، پس سخنان او را بشنوید و فرمان او را گردن نهید.»
۷- زراره از امام صادق علیه السلام آورده است که می فرمود:
«… و ینادی مناد: ان علیا و شیعته هم الفائزون.»
قلت: «فمن یقاتل المهدی بعد هذا؟»
فقال: «ان الشیطان ینادی: ان فلانا و شیعته هم الفائزون.» [۸] .
یعنی: … و نداگری ندا می دهد که: «بی تردید علی و شیعیان او رستگار و کامیابند.»
[صفحه ۵۲۶]
زراره می گوید: «سرورم! پس از آن، چه کسانی به مهدی علیه السلام می جنگند؟» فرمود: «شیطان ندا می دهد که: فلانی و پیروان او کامیاب و رستگارند.» و نام یکی از امویان را می برد.
گفتم: «با این بیان، چه کسی راستگو را از دروغ پرداز باز می شناسد؟»
فرمود: «آنان که روایات ما را می شناسند و روایت می کنند، راستگو را می شناسند.»
۸- امیرمؤمنان علیه السلام فرمود:
«… فیقول جبرئیل فی صیحته: یا عباد الله! اسمعوا ما أقول: ان هذا مهدی آل محمد، خارج من أرض مکه فاجیبوه.» [۹] .
یعنی: … جبرئیل در ندای خویش می گوید: «هان ای بندگان خدا! آنچه می گویم بشنوید، این مهدی آل محمد است که از مکه ظهور کرده است، او را پاسخ گویید و فرمانش را اطاعت کنید.
پاورقی
[۱] اکمال الدین، ج ۲، ص ۶۵۰ و بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۰۴٫
[۲] غیبت شیخ طوسی، ص ۲۶۶، اکمال الدین، ج ۲، ص ۶۵۲ و بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۸۸٫
در یک نسخه آمده است که: «حق در راه و رسم عثمان و پیروان اوست…» که بنظر می رسد منظور از عثمان همان سفیانی باشد چرا که نام پلید او «عثمان بن عنبسه» است.
[۳] غیبت نعمانی، ص ۲۵۴، باب ۱۴، روایت ۱۳، عقدالدرر، ص ۱۰۵، و بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۳۰٫
[۴] غیبت نعمانی، ص ۲۵۵ و بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۳۰٫
[۵] بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۸۵٫
[۶] سوره نحل، آیه ۱٫
[۷] غیبت طوسی، ص ۲۶۸ و بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۸۹٫
[۸] غیبت نعمانی، ص ۲۴۴، باب ۱۴، روایت ۲۸ و بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۹۴٫
[۹] الزام الناصب، ج ۲، ص ۲۰۰٫
برگرقته از کتاب امام مهدی (ع) از ولادت تا ظهور نوشته: محمد کاظم قزوینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *