بشارت ظهور حضرت مهدی علیه السلام در کتاب « پاتیکل »

که از کتب مقدّسه هندیان میباشد و صاحب این کتاب از اعاظم کفره هند است و به گمان پیروانش، صاحب « پاتیکل » در کتاب
چون مدّت روز تمام شود، دنیای کهنه نو » : کتاب آسمانی است، بشارت ظهور, مبارک حضرت مهدی علیه السلام چنین آمده است
و دیگری « ناموس آخر الزمان » شود و زنده گردد، و صاحب ملک تازه پیدا شود از فرزندان دو پیشوای بزرگ جهان که یکی
صفحه ۱۲۹ از ۲۱۴
است، به حق، پادشاه شود، و خلیفه « راهنما » ، نام دارد. و نام آن صاحب ملک تازه « پشن » یعنی وصی بزرگتر وی که .« صدیق اکبر »
و .« باشد، و حکم براند، و او را معجزه بسیار باشد. هر که پناه به او برد و دین پدران او اختیار کند، سرخ روی باشد در نزد رام « رام »
زیاده باشد، و آخر دنیا به او تمام شود. و از ساحل دریای محیط و « ناموس اکبر » دولت او بسیار کشیده شود، و عمر او از فرزندان
جزایر سراندیب و قبر بابا آدم علیه السلام و از جبال القمر تا شمال هیکل زهره، تا سیف البحر و اقیانوس را مسخر گرداند، و بت خانه
۴۹۴ ) به فرمان او به سخن آید و به خاک افتد، پس آن را بشکند و به دریای اعظم اندازد، ) « جگرنات » را خراب کند. و « سومنات »
۴۹۵ ) از آنجا که در این بشارت، الفاظ و تعابیری به کار رفته است که امکان دارد برای بعضی ).« و هر بتی که در هر جا باشد بشکند
،« ناموس آخر الزمان » از خوانندگان نا مفهوم باشد بعضی از آنها را جهت روشنتر شدن مطلب توضیح میدهیم: ۱ – مقصود از
ناموس اعظم الهی، پیامبر خاتم حضرت محمّد بن عبداللَّه صلی الله علیه وآله وسلم است. ۲ – پشن، نام هندی حضرت علی بن ابی
طالب علیه السلام است. ۳ – صاحب ملک تازه، آخرین حجّت خداوند حضرت ولی عصر علیه السلام است و راهنما، نام مبارک
– حضرت مهدی علیه السلام است که بزرگترین نماینده راهنمایان الهی و نام مقدّس وی نیز، هادی و مهدی و قائم به حق است. ۴
هر که به او پناه برد، و دین پدران او اختیار » نام اقدس حضرت احدیت (خدا) است. ۵ – این جمله « سانسکریتی » به لغت « رام » کلمه
صریح است در اینکه، حضرت مهدی علیه السلام جهانیان را به دین اجداد بزرگوارش، اسلام، « کند، در نزد رام، سرخ روی باشد
و گویند: سلطان .« گجرات » دعوت میکند. ۶ – سومنات – بنا به نوشته علّامه دهخدا، در کتاب لغت نامه بت خانهای بوده است در
را که از بت های مشهور است و در آن بت خانه بود، شکست. و گویند: این لغت « منات » محمود غزنوی آن را خراب کرد، و
به لغت هندوی قمر را « سوم » است: نمونه قمر، زیرا « سوم، نات » هندوی است که مفرّس شده و آن نام بتی بود، و معنی ترکیبی آن
به لغت « جگرنات » مراجعه فرمایید. ۷ – و اما « سومنات » گویند، و نات، تعظیم است. برای اطلاع بیشتر به لغت نامه دهخدا، ماده
سانسکریتی، نام بتی است که هندوها آن را مظهر خدا میدانند.
برگرفته از کتاب ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان نوشته: اسدالله هاشمی شهیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *