انتظار چیست وارزش فرهنگی آن کدام است؟

انتظار چیست وارزش فرهنگی آن کدام است؟
انتظار، مفهومی اسلامی، وارزشی فرهنگی است که از آن، رفتار فرهنگی معینی سرچشمه می شود. گاه مردم از انتظار برداشت منفی می کنند که در این صورت، انتظار به مفهومی برای تخدیر ومانعی برای حرکت تبدیل می شود، وگاه نیز از آن برداشت مثبت دارند که در این صورت عاملی از عوامل حرکت وقیام وانگیزش در زندگی مردم خواهد بود . بنابراین ناچاریم که از مساله انتظار تصور شفاف ودقیقی داشته باشیم، وهمین نکته وظیفه اساسی ما در این پژوهش [تاریخی] است . انتظار، یک فرهنگ ومفهومی فرهنگی است که در ساختار ذهنی، اسلوب اندیشه، شیوه زندگی وچگونگی نگرش ما به آینده به شکل فعال ومؤثری دخالت داشته ودر ترسیم خط سیاسی ای که برای حال وآینده خود رقم می زنیم، تاثیرگذار است . قریب به هزار وصد سال است که انتظار در زندگی ما ریشه فرهنگی خود را گسترده است; زیرا غیبت صغری در سال ۳۲۹ ه . به پایان رسید واز آن تاریخ تقریبا هزار وصد سال گذشته است . در طول این مدت، مساله انتظار به گونه مؤثری در ساختار اندیشه سیاسی وانقلابی ما دخالت داشته است . اگر بدون عامل انتظار به تاریخ سیاسی وانقلابی خود بنگریم، این تاریخ بلند، جایگاه دیگری خواهد داشت . اگر کسی در «دعای ندبه » تامل کند – دعایی که مؤمنان پیوسته در روزهای جمعه قرائت می کنند – به عمق مساله انتظار وبه میزان نفوذ آن در روح مؤمنان واندیشه وروش فکری وانقلابی آنان پی خواهد برد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *