به کدام نام بخوانمت؟ (۱)

به کدام نام بخوانمت؟
در کتاب شریف «الزام الناصب» که درباره حضرت صاحب الزمان، علیه السلام و ابعاد وجودی آن حضرت نگاشته شده یکصد و هشتاد و شش اسم، لقب و کنیه برای آن حضرت ذکر شده است.
هر یک از این اسماء (که جمگلی از میان روایات و کتب سالفه گردآوری شده) نشان دهنده شأنی از شؤونات حضرت حجت، علیه السلام است و آشنایی با آنها امکان درک و کسب معرفت بیشتری را فراهم می آورد. بهمین منظور در این ویژه نامه برخی از این اسماء، القاب و کنیه ها را با شرحی کوتاه تقدیم حضور مشتاقان می کنیم.
بقیه اللّه : باقیمانده خدا در زمین.
خلیفه اللّه : جانشین خدا در میان خلایق.
وجه اللّه : مظهر جمال و جلال خدا، سمت و سوی الهی که اولیای حق رو به او دارند.
باب اللّه : دروازه همه معارف الهی، دری که خداجویان برای ورود به ساحت قدس الهی، قصدش می کنند.
داعی اللّه : دعوت کننده الهی، فرا خواننده مردم به سوی خدا، منادی راستین هدایت الی اللّه .
سبیل اللّه : راه خدا، که هر کس سلوکش را جز در راستای آن قرار دهد سرانجامی جز هلاکت نخواهد داشت.
ولی اللّه : سر سپرده به ولایت خدا و حامل ولایت الهی، دوست خدا.
حجه اللّه : حجت خدا، برهان پروردگار، آن کس که برای هدایت در دنیا، و حساب در آخرت به او احتجاج می کنند.
نوراللّه : نور خاموشی ناپذیر خدا، ظاهر کننده همه معارف و حقایق توحیدی، مایه هدایت رهجویان.
عین اللّه : دیده بیدار خدا در میان خلق، دیدبان هستی، چشم خدا در مراقبت کردار بندگان.
سلاله النّبوّه: فرزند نبوت، باقیمانده نسل پیامبران.
خاتم الاوصیاء: پایان بخش سلسله امامت، آخرین جانشین پیامبر(ص).
علم الهدی: پرچم هدایت، رایت همیشه افراشته در راه اللّه ، نشان مسیر حقیقت.
سفینه النجاه: کشتی نجات، وسیله رهایی از غرقاب ضلالت، سفینه رستگاری.
عین الحیوه: چشمه زندگی، منبع حیات حقیقی.
القائم المنتظر: قیام کننده مورد انتظار، انقلابی بی نظیری که همه صالحان چشم انتظار قیام جهانی اویند.
العدل المشتهر: عدالت مشهور، تحقق بخش عدالت موعود.
السیف الشاهر: شمشیر کشیده حق، شمشیر از نیام برآمده در اقامه عدل و داد.
القمر الزّاهر: ماه درخشان، ماهتاب دلفروز شبهای سیاه فتنه و جور.
شمس الضلاّم: خورشید آسمان هستی ظلمت گرفتگان، مهر تابنده در ظلمات زمین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *