اسامی برخی از معمّرین

۱- آدم؛ ۹۳۰ سال.
۲- شیث؛ ۹۱۲ سال.
سلسله مباحث امامت و مهدویت ؛ ج۳ ؛ ص۲۰۳
انوش؛ ۹۰۵ سال.
۴- قینان؛ ۹۱۰ سال.
۵- مهلائیل؛ ۸۹۵ سال.
۶- یارد؛ ۹۶۲ سال.
۷- اخنوخ؛ ۳۶۵ سال.
۸- متوشالح؛ ۹۶۹ سال.
۹- لامک؛ ۷۷۷ سال.
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۲۰۴
۱۰- نوح؛ ۹۵۰ سال.[۱۷۱] ۱۱- سام؛ ۶۰۰ سال.
۱۲- ارفکشاد؛ ۴۳۸ سال.
۱۳- شالح؛ ۴۳۳ سال.
۱۴- عابر؛ ۴۶۴ سال.
۱۵- ابراهیم؛ ۱۷۵ سال.
۱۶- اسماعیل؛ ۱۳۷ سال.[۱۷۲] ۱۷- ربیعه بن ضبیع فزاری؛ ۳۸۰ سال.[۱۷۳] ۱۸- اوس بن حارثه؛ ۲۲۰ سال.[۱۷۴] ۱۹- عبید بن شرید جرهمی؛ ۳۵۰ سال.[۱۷۵] ۲۰- برد؛ ۹۶۲ سال.[۱۷۶] ۲۱- ایوب بن حداد عبدی؛ ۲۰۰ سال.[۱۷۷]
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۲۰۵
۲۲- ثعلبه بن کعب؛ ۳۰۰ سال.[۱۷۸] ۲۳- تیم اللَّه بن ثعلبه؛ ۵۰۰ سال.[۱۷۹] ۲۴- ثوب بن تلده اسدی؛ ۲۲۰ سال.[۱۸۰] ۲۵- جعفر بن قرط عامری؛ ۳۰۰ سال.[۱۸۱] ۲۶- جلهمه بن ادد بن زید؛ ۵۰۰ سال.[۱۸۲] ۲۷- یحابر بن مالک بن ادد؛ ۵۰۰ سال.[۱۸۳] ۲۸- زهیر بن عتاب کلبی؛ ۳۰۰ سال.[۱۸۴] ۲۹- جلیله بن کعب؛ ۱۹۰ سال.[۱۸۵] ۳۰- حادثه بن صحر؛ ۱۸۰ سال.[۱۸۶] ۳۱- حادثه بن عبید کلبی؛ ۵۰۰ سال.[۱۸۷] ۳۲- حامل بن حادثه؛ ۲۳۰ سال.[۱۸۸] ۳۳- حبابه والبیه؛ از عصر خلافت علی علیه السلام تا زمان امامت حضرت رضا علیه السلام عمر کرد.
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۲۰۶
۳۴- حارث بن مضاض جرهمی؛ ۴۰۰ سال.[۱۸۹] ۳۵- ذوالاصبع العدوانی؛ ۳۰۰ سال.[۱۹۰] ۳۶- حنظله بن شرقی؛ ۲۰۰ سال.[۱۹۱] ۳۷- درید بن زید؛ ۴۵۰ سال.[۱۹۲] ۳۸- ذوجدن حمیری؛ ۳۰۰ سال.[۱۹۳] ۳۹- درید بن صمت؛ ۲۰۰ سال.[۱۹۴] ۴۰- ذوالقرنین؛ ۳۰۰۰ سال.[۱۹۵] ۴۱- ربیعه بجلی؛ ۱۹۰ سال.[۱۹۶] ۴۲- رداد بن کعب نخعی؛ ۳۰۰ سال.[۱۹۷] ۴۳- زهیر بن خباب؛ ۴۲۰ سال.[۱۹۸] ۴۴- سطیع کاهن؛ ۳۰ قرن.[۱۹۹] ۴۵- سیف بن وهب؛ ۳۰۰ سال.[۲۰۰]
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۲۰۷
۴۶- شریه بن عبداللَّه جعفی؛ ۳۰۰ سال.[۲۰۱] ۴۷- شق کاهن؛ ۳۰۰ سال.[۲۰۲] ۴۸- صیفی بن ریاح؛ ۲۷۰ سال.[۲۰۳] ۴۹- ضبیره بن سعید؛ ۲۲۰ سال.[۲۰۴] ۵۰- عباد بن سعید؛ ۳۰۰ سال.[۲۰۵] ۵۱- عوف بن کنانه کلبی؛ ۳۰۰ سال.[۲۰۶] ۵۲- عبد المسیح بن عمرو غسانی؛ ۳۵۰ سال.[۲۰۷] ۵۳- اوس بن ربیعه اسلمی؛ ۲۱۴ سال.[۲۰۸] ۵۴- عبید بن شرید جرهمی؛ ۳۵۰ سال.[۲۰۹] ۵۵- عمرو بن حمه الدوسی؛ ۴۰۰ سال.[۲۱۰] ۵۶- عمرو بن لحی؛ ۳۴۵ سال.[۲۱۱] ۵۷- قس بن ساعده؛ ۶۰۰ سال.[۲۱۲]
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۲۰۸
۵۸- کعب بن حمه الدوسی؛ ۳۹۰ سال.[۲۱۳] ۵۹- کعب بن راده نخعی؛ ۳۰۰ سال.[۲۱۴] ۶۰- محصن بن عتبان زبیدی؛ ۲۵۶ سال.[۲۱۵] ۶۱- مرداس بن صبیح؛ ۲۳۰ سال.[۲۱۶] ۶۲- مستوغر بن ربیعه بن کعب؛ ۳۳۰ سال.[۲۱۷] ۶۳- هبل بن عبداللَّه کلبی جدّ زهیر بن خباب؛ ۷۰۰ سال.[۲۱۸] ۶۴- نفیل بن عبداللَّه؛ ۷۰۰ سال.[۲۱۹][۲۲۰] ۶۵- هنری جنکس؛ ۱۶۹ سال. این مرد در سن ۱۱۲ سالگی در جنگ فلورفید شرکت داشت.
۶۶- جون بافن بولندی؛ ۱۷۵ سال داشت و سه نفر از اولاد خود را که متجاوز از صد سال داشتند، دید.
۶۷- یوحنا سورتنغتون نروژی (متوفای ۱۷۹۷)؛ ۱۶۰ سال.
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۲۰۹
۶۸- طوز مابار؛ ۱۵۲ سال.
۶۹- کورتوال؛ ۱۴۴ سال.
۷۰- یک فرد زنگباری؛ ۲۰۰ سال.[۲۲۱] ۷۱- ماتوسالم؛ ۹۶۹ سال.
۷۲- ملک جزیره «لوکمبانز»؛ ۸۰۲ سال.
۷۳- چند نفر پنجابی؛ ۲۰۰ سال.
۷۴- مارکوس ابونیوس؛ بیش از ۱۵۰ سال.
۷۵- اهالی جبل آتوس؛ هریک ۱۳۰ سال.
۷۶- دودون؛ ۵۰۰ سال.
۷۷- سنجرین پادشاه قبرس؛ ۱۶۰ سال.
۷۸- قدیس سیمون؛ ۱۰۷ سال.
۷۹- قدیس تاکریس؛ ۱۰۷ سال.
۸۰- قدیس انطوان؛ ۱۰۵ سال.
۸۱- البومامطران حبشه؛ ۱۵۰ سال.
۸۲- توماس بار؛ ۱۵۲ سال.
۸۳- معمّر دیگری که در هنگام مرگ فرزندش ۱۴۰ سال داشت.
۸۴- برنوکرتریم؛ ۱۵۰ سال.
۸۵- یک نفر معمّر اهل سربیان؛ ۱۳۵ سال.
۸۶- یک نفر دیگر از اهل سربیان؛ ۱۲۵ سال.
۸۷- معمّر دیگر از اهل سربیان؛ ۲۹۰ سال.
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۲۱۰
۸۸- یک نفر معمّر از اهل لیفونیا؛ ۱۶۸ سال.
۸۹- معمّر دیگر که در لوسرون مرد؛ ۱۸۶ سال.
۹۰- یک نفر کشاورز ایقاسی؛ ۱۸۵ سال.
۹۱- معمّر مصری؛ ۱۵۴ سال.
۹۲- زار و معمّر ترکی؛ ۱۵۶ سال.[۲۲۲] ۹۳- شیخ محمّد سمحان؛ ۱۷۰ سال.[۲۲۳] ۹۴- سیّد میرزا کاشانی؛ ۱۵۴ سال.[۲۲۴] ۹۵- جمعه؛ ۱۴۰ سال.[۲۲۵] ۹۶- محمود باقر عیوضاف؛ وی جشن صد و پنجاه سالگی خود را گرفت و وزارت پست و تلگراف شوروی تمبر یادبودی که عکس عیوضاف بر روی آن نقش شده، چاپ نمود.[۲۲۶] ۹۷- دهقان صربستانی از اهل یوگسلاوی به نام اوچکوویچ متولد ۱۷۹۸ میلادی که تا سال ۱۳۳۵ شمسی زنده بود.[۲۲۷] ۹۸- شیرعلی مسلماف؛ ۱۶۴ ساله. وی در سال ۱۳۴۶ شمسی ۱۶۲ سالگی خود را جشن گرفت. این مرد در این سن سرزنده و شاداب است و در عمرش لب به
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۲۱۱
مشروب و الکل نزده است؛ بارها جراید جهان از طول عمرش سخن گفته و شرح حالش را انتشار دادهاند.[۲۲۸] ۹۹- حاجی محمّد بدوئی ابوالشامات؛ ۱۲۵ سال.[۲۲۹] ۱۰۰- شیخ علی بن عبداللَّه، حکمران سابق قطر؛ ۱۵۰ سال.[۲۳۰] ۱۰۱- سیّد محمّد الفجال؛ ۱۳۶ سال. وی در حفر کانال سوئز شرکت داشت.[۲۳۱] ۱۰۲- نوذر باباتا مصطفییف اهل آذربایجان شوروی، چندی پیش یکصد و چهلمین سال خود را جشن گرفت.[۲۳۲] ۱۰۳- محمّد انباتوف؛ ۱۴۹ سال، پیرترین کاندیدای انتخابات آذربایجان شوروی که بالغ بر یکصد اولاد و نوه و نتیجه و نبیره دارد.[۲۳۳] ۱۰۴- کدخدا قنبرعلی رستمآبادی؛ ۱۵۶ سال.[۲۳۴] ۱۰۵- یک زن اهل ترکیه به نام هاجر؛ ۱۶۹ سال که یک برادر ۱۱۳ ساله هم داشت.[۲۳۵] ۱۰۶- حسین پیرسلامی فارسی؛ ۱۴۶ سال.[۲۳۶] ۱۰۷- مردی که در زمان ناپلئون به دنیا آمده و در سال ۱۳۴۲ شمسی، ۱۶۳ سال
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۲۱۲
داشت و دارای ۱۵۰ نوه و یک پسر ۱۱۰ ساله است و تا به حال لب به مشروب و سیگار نزده است. نام این مرد هادی محمّد است و اکنون در کازابلانکا زندگی میکند.[۲۳۷] ۱۰۸- سیّد حسین قرانی؛ ۱۳۵ سال.[۲۳۸] ۱۰۹- محمّد ولی مسلمی مراغهای؛ ۱۴۰ سال.[۲۳۹] ۱۱۰- ناوارز زن آرژانتینی؛ ۱۴۸ سال.[۲۴۰] ۱۱۱- پیرمرد اتریشی به نام فرانزواینر؛ وی یکصد و چهلمین سال ولادت خود را جشن گرفت و گفت: تاکنون به یاد ندارم حتی یک بار بیمار شده باشم و هنوز هم در مزرعه اجدادی خود کار میکنم.[۲۴۱] ۱۱۲- مردی به نام اشانکر اهل گرجستان، ۱۴۷ سال.[۲۴۲] ۱۱۳- عایشه دختر حاج اسماعیل تونسی، ۱۳۰ سال.[۲۴۳] ۱۱۴- بانو گوموکا ساکن دهکده گالون قفقاز، یکصد و چهل و هفتمین سال تولد خود را جشن گرفت و هنوز نشاط خود را از دست نداده و در حس شنوایی و بینایی او هیچگونه ضعفی حاصل نشده است.[۲۴۴]
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۲۱۳
۱۱۵- دیوید فرباندز آمریکایی؛ ۱۳۳ سال.[۲۴۵] ۱۱۶- پیرمرد ۱۸۵ ساله؛ که وقت ولادت ناصرالدین شاه ۵۰ ساله و زمان آغامحمّد خان قاجار ۱۲ ساله بوده است.[۲۴۶] ۱۱۷- کردیف قفقازی؛ ۱۴۷ سال.[۲۴۷] ۱۱۸- یک فرد چینی؛ ۱۵۵ سال.[۲۴۸] ۱۱۹- یک نفر از اهالی آلبانی به نام” خوده”؛ ۱۷۰ سال.[۲۴۹] ۱۲۰- خدیجه ننه اهل ترکیه؛ ۱۶۸ سال، که پزشکان هم این سن و سال او را تصدیق کردهاند. این زن در دوران ناپلئون و فتحعلی شاه حیات داشته و پس از مرگ روبسپیر (۱۷۹۴ میلادی) به دنیا آمده.[۲۵۰] ۱۲۱- شخصی به نام راسیا رام اهل پنجاب هند؛ ۱۴۰ سال.[۲۵۱] ۱۲۲- بانو کومروبمیرنین اهل ترکیه؛ ۱۷۳ سال.[۲۵۲] ۱۲۳- سیّد حبیب بن معاطی مراکشی؛ ۱۴۷ سال. وی در این سن و سال به تمام مشاغل خود اشتغال داشت و سن پسرش سالهاست که از یکصد تجاوز کرده است.[۲۵۳]
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۲۱۴
۱۲۴- یک فرد چینی موسوم به دلی چینک؛ ۲۵۳ سال.[۲۵۴] ۱۲۵- احمد آداموف؛ ۱۶۱ سال. وی با همسرش یکصدمین سال ازدواج خود را جشن گرفت.[۲۵۵] ۱۲۶- محمود باقر اوغلو؛ یکصد و هشتاد و چهارمین سال ولادت خود را جشن گرفت.[۲۵۶] ۱۲۷- پیریرارا یاجاویر پیریراپیر، از سرخ پوستان آمریکای جنوبی؛ ۱۶۷ ساله.[۲۵۷] ۱۲۸- سیّد ابوطالب موسوی فارسی معروف به ذی القرنین؛ ۱۹۱ ساله. ریاست یک ایل چند صد نفری را که همه فرزندان و نوه و نتیجه وی هستند، دارد و آخرین همسرش ۱۰۵ ساله است و مدعی است که پیش از ناصرالدین شاه زن گرفته و دو مرتبه دندان درآورده است.[۲۵۸] ۱۲۹- شیرسوار؛ مرد ۱۴۰ ساله فومنی.[۲۵۹] ۱۳۰- کربلایی آقا باطنی کرمانشاهی؛ ۱۴۰ سال.[۲۶۰] ۱۳۱- سیّد علی فریدنی؛ ۱۸۵ سال. دو فرزند او که بیش از یکصد سال عمر کرده، سی سال قبل یعنی در سن ۱۵۵ سالگی دندان درآورده و هیات پزشکی رسمی دولتی او را معاینه کرده و شرح حالش و گزارش هیات پزشکی و نامه وزیر
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۲۱۵
بهداری ایران در روزنامه اطلاعات درج شد.[۲۶۱] ۱۳۲- ایکورکرویف؛ ۱۵۷ سال. در جنگهای ناپلئون اوّل علیه ژنرال الکسی میرمولف روسی، آشپز این ژنرال بود. وی از استعمال مشروبات الکی و دخانیات سخت احتراز داشت.[۲۶۲] ۱۳۳- مردی که در ۱۵۸ سالگی، آپاندیس او را در یکی از بیمارستانهای” نایروبی پایتخت کنیا” عمل کردند. این پیرمرد که به ظاهر از جوانترین جوانان جوانتر است، بین ۱۲۰- ۱۳۰ سالگی از زن جوانش صاحب پنج فرزند شد و بزرگترین فرزند وی هماکنون ۱۲۵ سال دارد و پیر و خموده است در حالیکه خود پدر پیلافکن است و به مانند پهلوانان اساطیری ستبر و نیرومند. این پیرمرد، فرزند ارشد رئیس قبیلهای است که به هنگام حیات ۳۹ زن گرفت و صاحب ۱۷۳ فرزند شد و آگاهی به احوال این خانواده طویل العمر و کثیر الاولاد ضرب المثل شیرین خودمان را یادآور است که:” دود از کنده برخیزد”.[۲۶۳] ۱۳۴- به موجب یک آمار رسمی در گرجستان، بیش از ۲۱۰۰ نفر متجاوز از یکصد سال سن دارند.[۲۶۴] ۱۳۵- طبق یک آمار در شوروی، حدود ۲۰۰ نفر زن و مرد که سن آنها از ۱۱۰ تا ۱۵۰ سال است، زندگی دارند و پس از رسیدگی معلوم شد که اغلب آنها به تربیت زنبور عسل اشتغال داشته و قسمت مهمی از غذایشان عسل بوده است.
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۲۱۶
بدین جهت نتیجه گرفته شد که عسل در طول عمر اثر بسزایی دارد.[۲۶۵] ۱۳۶- تعداد اشخاصی که در آمریکا عمرشان متجاوز از یکصد سال است، به ۳۵۰۰ نفر تخمین زده شده است.[۲۶۶] ۱۳۷- در کشور چین، ۳۳۸۴ نفر بیش از یکصد سال عمر دارند که افراد متجاوز از ۱۵۰ سال هم در بین آنها هست.[۲۶۷] ۱۳۸- در اتّحاد جماهیر شوروی، تعداد افرادی که دومین قرن زندگی خود را میگذرانند، تقریباً ۳۰۰۰۰ نفرند.[۲۶۸] ۱۳۹- یک نفر دهقان مجاری، سال ۱۷۲۴ در سن ۱۸۵ سالگی درگذشت،. نامبرده تا روزهای آخر عمرش مانند جوانان کار میکرد.[۲۶۹] ۱۴۰- شخص دیگری به نام” جان راول”، به هنگام مرگ ۱۷۰ سال داشت و همسرش در آن هنگام ۱۶۴ ساله بود، آنها ۱۳۰ سال با هم زندگی کرده بودند.[۲۷۰] ۱۴۱- زنی به نام آشرا اوماروا؛ ۱۵۹ ساله.[۲۷۱] ۱۴۲- چند سال پیش روزنامهها خبر دادند که یک مرد ۲۰۷ ساله در آمریکای جنوبی فوت شده است.[۲۷۲]
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۲۱۷
در اینجا این مقاله را پایان میدهیم و متذکّر میشویم که اگر کسی تواریخ ملل و جراید و مجلات تمام کشورهای دنیا را در اختیار داشته باشد، به آمارهای جالب و اطلاعات مهمی دست خواهد یافت.
و از همین مختصر که نگارش یافت، معلوم میشود از نظر تاریخ و بررسی احوال معمّرین قدما و معاصرین، برای عمر بشر حدّ و اندازهای که از آن تجاوز ننماید، معلوم نیست و همانطور که سیّد بن طاووس قدس سره ضمن آن مثال معروف توضیح داده،[۲۷۳] نباید از عمر بسیار طولانی تعجب کرد و آن را بعید شمرد؛ زیرا با تکرار و کثرت وقوع آن وجهی برای تعجّب باقی نمیماند.
در پایان این مقالات، یکبار دیگر نیز یادآور میشویم: آنچه ما پیرامون موضوع طول عمر و نواحی مختلف آن شرح دادیم، برای این است که معلوم شود استبعاد عمر بسیار طولانی ناشی از قلّت اطّلاع از تاریخ و احوال معمّرین و جهل به علوم طبیعی و ضعف ایمان به خدا و یا عناد و لجاج و سرپیچی از پذیرفتن حقّ است.
و اگر این شواهد و دلایل هم در بین نبود، و مساله عمر طولانی بیسابقه بود و علوم طبیعی هم امکان طبیعی طول عمر را تایید نمیکرد، طول عمر حضرت ولی عصر- عجل اللَّه تعالی فرجه- یک موضوع خردپسند و باورکردنی و ثابت بود؛ زیرا با این همه اخبار و بشارات پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام و با آن همه معجزات و خوارق عاداتی که از آن حضرت در عصر حیات پدر بزرگوارش امام حسن عسکری علیه السلام و در غیبت صغری و غیبت کبری صادر شده و با اینکه جمع
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۲۱۸
بسیاری از بزرگان، که در صداقت و تقوا و ورع آنها هیچ شبههای نیست، از شرفیابی خود به حضور ولی عصر علیه السلام خبر دادهاند و گروههایی که بیش از حدّ تواتر است، به سعادت دیدار ایشان نایل شدهاند، طول عمر و زندگی آن رهبر عدالتگستر جهان ثابت و محرز است، همانطور که معجزات انبیا با اینکه خارق عادات است، با اتّکا به تواتر خبردهندگان و قدرت مطلق الهی ثابت و مسلّم است.
«اللَّهُمَّ إِنّا نَرْغَبُ إِلَیْکَ فِی دَوْلَهٍ کَرِیمَهٍ، تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلامَ وَاَهْلَهُ، وَتُذِلُّ بِهَا النِّفاقَ وَاَهْلَهُ، وَتَجْعَلُنا فِیها مِنَ الدُّعاهِ إِلی طاعَتِکَ وَالْقادَهِ إِلی سَبِیلِکَ، وَتَرْزُقُنا بِها کَرامَهَ الدُّنْیا وَالْآخِرَهِ».
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۲۱۹
برگرفته از کتاب سلسله مباحث امامت و مهدویت نوشته آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *