روایات عامه در مورد امامان

۱ / ۹۰ – جابر بن سمره میگوید: از رسول خداصلی الله علیه وآله شنیدم که میفرمودند:
بعد از من دوازده خلیفه خواهد بود که همگی از قریش هستند.
وقتی که رسول خداصلی الله علیه وآله به سمت منزلشان برمیگشتند، قریش آمده و خطاب به حضرت گفتند: بعد از آن چه میشود؟ حضرت فرمودند: هرج و مرج.
۲ / ۹۱ – باز هم از جابر بن سمره است که رسول خداصلی الله علیه وآله فرمودند: پس از من دوازده خلیفه خواهد بود. سپس پیامبر به کلامی سخن گفتند که من نفهمیدم.
فَقالَ بَعْضُهُمْ: سَاَلْتُ الْقَوْمَ، فَقالُوا [قالَ : کُلُّهُمْ مِنْ قُرَیْش.
۹۲ – وبهذا الإسناد عن محمّد بن عثمان قال: حدّثنا ابن عود، عن الشعبی، عن جابر بن سمره قال:
ذَکَرَ اَنَّ النَّبیصلی الله علیه وآله قالَ: لایَزالُ اَهْلُ هذَا الدِّینِ یُنْصَرُونَ عَلی مَنْ ناواهُمْ إِلی اِثْنی عَشَرَ خَلِیفَهً فَجَعَلَ النَّاسُ یَقُومُونَ وَیَقْعُدُونَ وَتَکَلَّمَ بِکَلِمَهٍ لَمْ اَفْهِمْها، فَقُلْتُ لاَبِی اَوْ لاخِی: اَیّ شَیْءٍ قالَ؟ فَقالَ: قالَ: کُلُّهُمْ مِنْ قُرَیْش.
۹۳ – وبهذا الإسناد عن محمّد بن عثمان قال: حدّثنا احمد قال: حدّثنا عبید اللَّه بن عمر قال: حدّثنا سلیمان بن احمر قال: حدّثنا ابن عون، عن الشعبی، عن جابر بن سمره قال:
[ذکر] إنّ النّبیصلی الله علیه وآله قال:
لا یَزالُ اَهْلُ [هذَا] الدِّینِ یُنْصَرُونَ عَلی مَنْ ناواهُمْ إِلی اِثْنَی عَشَرَ خَلِیفَهً فَجَعَلَ النَّاسُ یَقُومُونَ وَیَقْعُدُونَ.
یکی از آن جمع میگوید که از دیگران پرسیدم [رسول اللَّه چه فرمودند؟]گفتند: حضرت فرمودند: همه آنها از قریش هستند.
۳ / ۹۲ – جابر بن سمره گفته است: پیامبر اکرمصلی الله علیه وآله فرمودند: همواره اهل این دین بر کسی که قصد سویی نسبت به آنها داشته باشد یاری میشوند، تا دوازده خلیفه.
[در زمان سخن گفتن حضرت]مردم در رفت و آمد و نشست و برخاست بودند که رسول خدا کلماتی را فرمودند که من نفهمیدم، لذا از پدرم، یا برادرم پرسیدم: حضرت چه فرمودند؟ گفت: فرمودند: همه آنها از قریش هستند.
۴ / ۹۳ – با همین اسناد از جابر بن سمره است که گفت: رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: همیشه اهل این دین [توسط خلیفه خدا] علیه کسی که قصد [نابودی]آنها را کرده باشد یاری میشوند [این یاری] تا دوازده خلیفه به حق ادامه خواهد داشت. پس مردم در حال نشست و برخاست بودند [و نظم حاکم نبود، بنابراین]پیامبر کلماتی را ادا فرمود که من وَتَکَلَّمَ بِکَلِمَهٍ لَمْ اَفْهِمْها، فَقُلْتُ لاَبِی اَوْ لاخِی: اَیّ شَیْءٍ قالَ؟ فَقالَ: قالَ: کُلُّهُمْ مِنْ قُرَیْش.
۹۴ – وبهذا الإسناد عن محمّد بن عثمان قال: حدّثنا احمد بن ابی خیثمه قال: حدّثنا یحیی بن معین قال: حدّثنا عبد اللَّه بن صالح قال: حدّثنا اللیث بن سعد، عن خالد بن یزید، عن سعید بن ابی هلال، عن ربیعه بن سیف قال: کنّا عند شفی الاصبحی، فقال: سمعت عبد اللَّه بن عمر یقول:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِصلی الله علیه وآله یَقُولُ: یَکُونُ خَلَفِی اِثْنا عَشَرَ خَلِیفَهً.
۹۵ – وبهذا الإسناد، عن محمّد بن عثمان قال: حدّثنا احمد قال: حدّثنا عفّان ویحیی بن إسحاق السیلحینی قال: حدّثنا حماد بن سلمه قال: حدّثنا عبد اللَّه بن عثمان عن ابی الطفیل قال: قال لی عبد اللَّه بن عمر: یا اباالطفیل عدّ اثنی عشر من بنی کعب بن لوی، ثمّ یکون النقف والنقاف.
آنها را نفهمیدم. به پدر یا برادرم گفتم: حضرت چه فرمودند؟ او هم گفت: فرمودند: تمامی آن دوازده خلیفه از قریش هستند.
۵ / ۹۴ – با همان اسناد ربیعه بن سیف گفته که ما نزد شفی اصبحی بودیم که گفت: از عبداللَّه بن عمر شنیدم که میگفت: از رسول خداصلی الله علیه وآله شنیدم که میفرمودند: بعد از من دوازده خلیفه خواهد بود.
۶ / ۹۵ – و باز با همین سند از ابی طفیل [عامر بن وائله که گفته: عبداللَّه بن عمر به من گفت: ای ابا طفیل! دوازده نفر از فرزندان کعب بن لوی(۸۰) را [به عنوان خلیفه رسول خداصلی الله علیه و آله] شماره کن که پس از آن زد و خورد ایجاد شده و مردم با شمشیر به سرهم میزنند [چون هر کسی دوازده نفر ذکر میکند و اختلاف شدید به وجود میآید].
۹۶ – وبهذا الإسناد عن محمّد بن عثمان قال: حدّثنا (احمد) قال: حدّثنا المقدّمی، عن عاصم [بن عمر] بن علیّ بن مقدام ابویونس قال: حدّثنی ابی عن فطر خلیفه، عن ابی خالد الوالبی قال: حدّثنا جابر بن سمره قال:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِصلی الله علیه وآله یَقُولُ: لا یَزالُ هذَا الدِّین ظاهِراً لا یَضُرُّهُ مَنْ ناواهُ حَتّی یَقُومُ اِثْنا عَشَرَ خَلِیفَهً کُلُّهُمْ مِنْ قُرَیْش.
۹۷ – وبهذا الإسناد، عن محمّد بن عثمان قال: حدّثنا عبد اللَّه بن جعفر الرقی قال: حدّثنا عیسی بن یونس، عن مجالد بن سعید، عن الشعبی، عن مسروق قال: کنّا عند ابن مسعود فقال له رجل: حدّثکم نبیّکم کم یکون بعده من الخلفاء؟ فقال: نعم، وما سالنی عنها احد قبلک، وإنّک لاحدث القوم سنّا، سمعته یقول:
یَکُونُ بَعْدِی عِدَّه نُقَباءِ مُوسیعلیه السلام قالَ اللَّهُ – عزّوجلّ -: «وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیباً».
۷ / ۹۶ – با همان اسناد از جابر بن سمره است که گفت: از رسول خداصلی الله علیه وآله شنیدم که میفرمودند: همیشه این دین پیروز است و کسی که قصد نابودی آن را دارد به آن ضرر نمیزند، تا وقتی که دوازده خلیفه که همگی از قریش هستند قیام [به امامت] کنند.
۸ / ۹۷ – با همین اسناد از مسروق [بن اجدع بن مالک همدانی وفات ۶۳ه.ق]است که گفت: ما نزد ابن مسعود بودیم که مردی خطاب به او گفت: آیا پیامبر شما خبر داده است که چند نفر خلیفه او خواهند بود؟ ابن مسعود گفت: بله، با وجودی که تو جوان ترین قوم هستی امّا قبل از تو کسی از من این سوال را نپرسیده بود. من از پیامبرصلی الله علیه وآله شنیدم که همواره میفرمودند: پس از من به تعداد نقباء موسیعلیه السلام [خلیفه خواهد بود. خداوند تبارک وتعالی فرمودند. «از میان ایشان دوازده نقیب را برانگیختیم».(۸۱)
۹۸ – و اخبرنی جماعه، عن ابی محمّد هارون بن موسی التلعکبری قال: اخبرنی ابوعلیّ احمد بن علیّ المعروف بابن الخضیب الرازی قال: حدّثنی بعض اصحابنا، عن حنظله بن زکریّا التمیمی، عن احمد بن یحیی الطوسی، عن ابی بکر عبد اللَّه بن ابی شیبه، عن محمّد بن فضیل، عن الاعمش، عن ابی صالح، عن ابن عباس قال:
نَزَلَ جَبْرَئِیلُعلیه السلام بِصَحِیفَهٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلی رَسُولِ اللَّهِصلی الله علیه وآله فِیها اِثْنا عَشَرَ خاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَقالَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ تَعالی یَقْرَاُ عَلَیْکَ السَّلامَ وَیَاْمُرُکَ اَنْ تَدْفَعَ هذِهِ الصَّحِیفَهَ إِلَی النَّجِیبِ مِنْ اَهْلِکَ بَعْدَکَ، یَفُکُّ مِنْها اَوَّلَ خاتَمٍ وَیَعْمَلُ بِما فِیها، فَإِذا مَضی دَفَعَها إِلی وَصِیِّهِ بَعْدَهُ، وَکَذلِکَ الاَوَّلُ یَدْفَعُها إِلَی الآخَرِ واحِداً بَعْدَ واحِدٍ.
فَفَعَلَ النَّبِیُصلی الله علیه وآله ما اَمَرَ بِهِ، فَفَکَّ عَلِیُّ بْنُ اَبِی طالِبِعلیه السلام اَوَّلَها وَعَمِلَ بِما فیها، ثُمَّ دَفَعَها إِلَی الْحَسَنِعلیه السلام فَفَکَّ خاتَمَهُ وَعَمِلَ بما فِیها، وَدَفَعَها بَعْدَهُ إِلَی الْحُسَیْنعلیه السلام، ثُمَّ دَفَعَها الْحُسَیْنُ إِلی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِعلیه السلام، ثُمَّ واحِداً بَعْدَ واحِدٍ، حَتّی یَنْتَهِی إِلی آخِرِهِمْعلیهم السلام.
۹ / ۹۸ – از ابن عباس است که گفت: جبرئیلعلیه السلام با صحیفه و مکتوبی از جانب خداوند بر رسول اللَّهصلی الله علیه وآله نازل شد که بر آن دوازده مهر از طلا وجود داشت.
جبرئیل به پیامبر عرض کرد: خداوند تبارک و تعالی به شما سلام میرساند و امر میکند که این مکتوب را به نجیب [و بهترین] اهلت پس از خود بسپار تا مُهر اوّل آن را باز کند و به آنچه که در آن نوشته شده، عمل کند.
پس هرگاه مرگش فرا رسید، مکتوب را به وصی بعد از خودش بسپارد و به همین ترتیب هر کس به وصی بعدی بسپارد یکی پس از دیگری.
پیامبر اکرمصلی الله علیه وآله هم آنچه که مامور بود انجام داد؛ علی بن ابی طالب اولین مهر را شکست و به آنچه در آن بود عمل کرد، بعد آن را به حسنعلیه السلام سپرد، او هم مهر را باز نمود و به آنچه که در آن بود عمل کرد، سپس به حسینعلیه السلام سپرد و بعداً حسین به علی بن الحسین [زین العابدین] سپرد. سپس یکی پس از دیگری تا منتهی شود به آخرین ایشان علیهم السلام
۹۹ – وبهذا الإسناد عن التلعکبری، عن ابی علیّ محمّد بن همام، عن الحسن بن علیّ القوهستانی، عن زید بن إسحاق، عن ابیه قال: سالت ابی عیسی بن موسی فقلت له: من ادرکت من التابعین؟ فقال: ما ادری ما تقول، ولکنی کنت بالکوفه فسمعت شیخاً فی جامعها یحدّث عن عبد خیر قال:
قالَ اَمِیرُ المُوْمِنِینَعلیه السلام: قالَ لِی رَسُولُ اللَّهِصلی الله علیه وآله: یا عَلِیُّ! اَلاَئِمَّهُ الرّاشِدُونَ الْمَهْدِیُّونَ – الْمَغْصُوبُونَ حُقُوقَهُمْ – مِنْ وُلْدِکَ اَحَدَ عَشَرَ إماماً وَاَنْتَ. والحدیث مختصر.
۱۰۰ – واخبرنی جماعه، عن ابی محمّد هارون بن موسی التلعکبری، عن محمّد بن احمد بن عبد اللَّه الهاشمی قال: حدّثنی ابوموسی عیسی بن احمد بن عیسی بن المنصور قال:
حَدَّثَنِی اَبُوالْحَسَنِ عَلِیُّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِی، عَنْ اَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ، عَنْ اَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ مُوسی عَنْ اَبِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ اَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ، عَنْ اَبِیهِ
۱۰ / ۹۹ – به همین سند از زید بن اسحاق، از پدرش که گفت: از عیسی بن موسی پرسیدم: آیا کسی از تابعین(۸۲) را دیدهای؟
گفت: من نمیدانم تو چه میگویی، لکن در کوفه بودم که شنیدم پیرمردی در مسجد جامع کوفه از عبد الخیر حدیث نقل میکند، او گفت: امیرالمومنینعلیه السلام فرمودند: رسول خداصلی الله علیه وآله به من فرمودند: علی جان! امامان هدایتگر هدایت شده که حقّ آنها [ولایت و رهبری بر جامعه است] غصب میشود، از اولاد تو و یازده امام هستند و همچنین خود تو [که حقّت غصب میشود.] حدیث کوتاه و مختصر شده است.
۱۱ / ۱۰۰ – ابو موسی عیسی بن احمد بن عیسی بن منصور گفته است: ابوالحسن علی بن محمّد عسکری [امام هادی] از پدرش محمّد بن علی [امام جواد] از پدرش علی بن موسی [امام رضا] از پدرش موسی بن جعفر [امام کاظم]از پدرش جعفر بن محمّد [امام صادق] از پدرش محمّد بن علی [امام باقر] از پدرش علی بن الحسین عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ اَبِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّعلیهم السلام قالَ: قالَ [لی عَلِیّعلیه السلام: قالَ رَسُولُ اللَّهِصلی الله علیه وآله: مَنْ سَرَّهْ اَنْ یَلْقَی اللَّهَ – عزّوجلّ – آمِناً مُطَهَّراً لا یَحْزُنُهُ الْفَزَعُ الاَکْبَرُ فَلْیَتَوَلَّکَ، وَلْیَتَوَلَّ بَنِیکَ الْحَسَنَ وَالْحُسَیْنَ وَعَلِیَّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ وَعَلِیَّ بْنَ مُوسی وَمُحَمَّداً وَعَلِیّاً وَالْحَسَنَ، ثُمَّ الْمَهْدِیَّ وَهُوَ خاتِمُهُمْ.
وَلْیَکُونَنَّ فِی آخِرِ الزَّمانِ قَومٌ یَتَولَّونَکَ یا عَلِیُّ یَشْنَاَهُمُ النَّاسُ، وَلَوْ اَحَبَّهُم کانَ خَیْراً لَهُمْ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ، یُوثِرُونَکَ وَوُلْدَکَ عَلَی الآباءِ وَالاُْمَّهاتِ وَالإِخْوَهِ وَالاَخَواتِ وَعَلی عَشائِرِهِمْ وَالْقُراباتِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ اَفْضَلَ الصَّلَواتِ، اُولئِکَ یُحْشَرُونَ تَحْتَ لِواءِ الْحَمْدِ یُتَجاوَزُ عَنْ سَیِّئاتِهِم وَیُرْفَعُ دَرَجاتُهُمْ جَزاءً بِما کانُوا یَعْمَلُونَ.
[امام سجاد]از پدرش حسین بن علی که سلام و صلوات خداوند نثار ایشان باد نقل میکند که امام علیعلیه السلام به ایشان فرمودند: رسول خداصلی الله علیه وآله فرمودند: هر که دوست دارد خداوند را [روز قیامت] در حالی ملاقات کند که در امان بوده، پاک و پاکیزه باشد و بزرگترین فزع و وحشت [روز قیامت] او را محزون و وحشت زده نکند، میبایست ولایت تو را بپذیرد و نیز ولایت فرزندان تو، حسن و حسین و علی بن الحسین و محمّد بن علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمّد وعلی وحسن و نهایتاً مهدی که آخرین آنهاست را بپذیرد.
علی جان! در آخر الزمان قومی خواهند بود که تو را دوست میدارند [اهل ولایت تو هستند]و مردم [عامه] با آنان بدرفتاری میکنند، که اگر ایشان را دوست بدارند برایشان بهتر خواهد بود، اگر آنها [حق] را میدانستند. آنان تو و فرزندان تو را بر پدران و مادران و برادران، خواهران و بر طایفه و فامیل و نزدیکان خود مقدم میدارند، برترین درود و سلام خدا بر آنها باد.
آنان در زیر پرچم حمد [لوای مخصوص رسول خدا در قیامت] محشور شده و خداوند از گناهانشان میگذرد و از پاداش آنچه که عمل کردهاند، درجاتشان بالا میرود.
فامّا ما روی من جهه الخاصّه فاکثر من ان یحصی، غیر انّا نذکر طرفاً منها.
روی محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحمیری:
۱۰۱ – فیما اخبرنا به جماعه، عن ابی المفضّل الشیبانی (عنه)، عن ابیه، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن ابی عمیر.
واخبرنا ایضاً جماعه، عن عدّه من اصحابنا، عن محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن احمد بن محمّد، عن ابن ابی عمیر، عن عمر بن اذینه، عن ابان بن ابی عیّاش، عن سلیم بن قیس قال: سمعت عبد اللَّه بن جعفر الطیّار یقول: کنّا عند معاویه انا والحسن والحسینعلیهما السلام وعبد اللَّه بن عباس وعمر بن امّ سلمه واسامه بن زید، فجری بینی وبین معاویه کلام فقلت لمعاویه:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِصلی الله علیه وآله یَقُولُ: اَنَا اَوْلی بِالْمُوْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ اَخِی عَلِیُّ بْنُ اَبِی طالِبٍ اَوْلی بِالْمُوْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِم، فَإِذا اسْتُشْهِدَ عَلِیٌّ فَالْحَسَنُ اَوْلی بِالْمُوْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ، فَإِذا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *