ادله امامت امام کاظم رد نظر واقفیه

سوال
شما با چه معیاری این اخبار را توجیه کرده و مدّعی میشوید که حضرت امام تتضمّن انّه لم یمت، وانّه القائم المشار إلیه، موجوده فی کتبهم و کتب اصحابکم، فکیف تجمعون بینها؟ و کیف تدعون العلم بموته مع ذلک؟
قلنا: لم نذکر هذه [الاخبار] إلّا علی جهه الاستظهار والتبرّع، لا لانّا احتجنا إلیها فی العلم بموته لانّ العلم بموته حاصل لا شکّ فیه کالعلم بموت آبائهعلیهم السلام، والمشکّک فی موته کالمشکّک فی موتهم، و موت کلّ من علمنا بموته.
و إنّما استظهرنا بإیراد هذه الاخبار تاکیداً لهذا العلم، کما نروی اخباراً کثیره فیما نعلم بالعقل والشرع وظاهر القرآن والإجماع وغیر ذلک، فنذکر فی ذلک اخباراً علی وجه التاکید.
کاظمعلیه السلام از دنیا رفته است، در حالی که واقفیه هم اخبار زیادی را روایت میکنند که متضمن زنده بودن ایشاناست و اینکه آن حضرت قائمی است که به او اشاره شده است. این روایات در کتب آنها و حتی کتب علمای شما نیز موجود هستند. بنابراین چگونه بین این دو دسته روایات جمع میکنید؟ و با توجّه به این روایات چگونه مدعی علم به رحلت ایشان شدهاید؟
پاسخ
این روایات را به جهت استظهار و اطلاع ذکر کردیم نه به عنوان این که به وسیله آنها برای علم به موت ایشان احتجاج کنیم، چرا که علم به شهادت ایشان وجود دارد [و از بدیهیات است] و تردیدی در آن نیست؛ مثل علم به شهادت پدران بزرگوار ایشان علیهم السلام و کسی که در شهادت امام کاظمعلیه السلام شک دارد در شهادت پدران ایشان هم میتواند شک کند و حتی میتواند در مورد مرگ هر کسی که ما علم به مرگش داریم شک کند. و این که ما این روایات را ذکر کردیم تاکیدی بر این علم بود، چنان که اخبار زیادی را که به دلیل عقل و شرع و ظاهر قرآن، و نیز اجماع و ادله دیگر، این علم را برای ما ایجاد میکند بیان کردیم. پس در این باب اخباری را به جهت تاکید ذکر میکنیم.
فامّا ما ترویه الواقفه، فکلّها اخبار آحاد لا یعضدها حجّه، و لا یمکن ادّعاء العلم بصحتها، و مع هذا فالرواه لها مطعون علیهم، لا یوثق بقولهم و روایاتهم و بعد هذا کلّه فهی متاوّله.
و نحن نذکر جملاً ممّا رووه ونبیّن القول فیها، فمن ذلک اخبار ذکرها ابو محمّد علیّ بن احمد العلوی الموسوی فی کتابه «فی نصره الواقفه».
برگرفته از کتاب ترجمه کتاب الغیبه نوشته شیخ طوسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *