اخبار کهنسالان در تاریخ یعرب بن قحطان

همچنین از جمله حکام کهنسال عرب، یعرب بن قحطان است. اسم او ربیعه بود ملک مائتی سنه علی ما ذکره ابوالحسن النسّابه الإصفهانیّ فی کتاب الفرع والشجر، وهو ابوالیمن کلّها، وهو منها کعدنان إلّا شاذاً نادراً.
ومنهم: عمرو بن عامر مزیقیا، روی الإصفهانیّ عن عبد المجید بن ابی عیس الانصاری، والشرقی بن قطامی انّه عاش ثمانمائه سنه، اربعمائه سنه سوقه فی حیاه ابیه، واربعمائه سنه ملکاً، وکان فی سنی ملکه یلبس فی کلّ یوم حلّتین، فإذا کان بالعشی مزّقت الحلّتان عنه لئلّا یلبسهما غیره، فسمّی مزیقیا.
وقیل: إنّما سمی بذلک لانّ علی عهده تمزّقت الازد فصاروا إلی اقطار الارض، وکان ملک ارض سبا فحدّثته الکهّان بانّ اللَّه یهلکها بالسیل العرم، فاحتال حتّی باع ضیاعه
و اوّلین کسی است که به عربی صحبت کرد و بنابر آنچه که ابوالحسن نسّابه اصفهانی در کتاب «الفرع و الشجر» [ساقه و درخت گفته: او دویست سال حکمرانی کرده است. پدر تمامی اهل یمن است؛ یعنی نسبت به اهل یمن مثل عدنان [در حجاز]است با اندکی تفاوت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *