اخبار کهنسالان در تاریخ ربیع بن ضبع

از جمله کسانی که عمر زیادی داشته ربیع بن ضبع است که ۳۴۰ سال زندگی کرد، و پیامبر اکرمصلی الله علیه وآله را زیارت کرده ولی مسلمان نشد.
نقل شده که ربیع تا زمان زمامداری عبدالملک مروان زنده بوده و خبرش معروف است که مروان به او گفت: عمرت را توضیح بده. ربیع گفت: دویست سال در دوران عیسی بودم [ودر آرامش دین عیسی بودم] و ۱۲۰ سال در جاهلیت زندگی کردم و شصت سال در اسلام. بعد عبدالملک به او گفت: شانس همراه تو بوده است. اخبار ربیع معروف است. وقتی وارد سی صدمین سال عمرش شد، گفت:
امروز جوانی از من جدا شد، اگر امروز از من فرار میکند سالهای درازی همراه من بوده است.
ابیات و اشعار وی معروف است، ربیع همان کسی است که میگوید:
۱ – وقتی که زمستان رسید مرا گرم کنید، چون تحقیقاً زمستان پیرمرد را از بین میبرد.
فامّا حین یذهب کلّ قرّ
فسربال خفیف اورداء
إذا عاش الفتی مائتین عاماً
فقد اودی المسرّه والفتاء
ومنهم: المستوغر بن ربیعه بن کعب بن زید (بن) مناه عاش ثلاثمائه وثلاثین سنه، حتّی قال:
ولقد سئمت من الحیاه وطولها
وعمّرت من بعد السنین سنینا
مائه اتت من بعدها مائتان لی
وعمرت من عدد الشهور سنینا
هل ما بقی إلّا کما قد فاتنا
یوم یکرّ ولیله تحدونا
ومنهم: اکثم بن صیفی الاسدی عاش ثلاثمائه سنه وثلاثین سنه، وکان ممّن ادرک
۲ – امّا وقتی که هوای سرد رفت، پس شلوار نازک یا رداء کافی است.
۳ – زمانی که جوان دویست سال زندگی کرد، پس خوشحالی و لذایذ جوانی را از دست داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *