اخبار کهنسالان در تاریخ جلهمه بن ادد

یکی دیگر از فرمانروایان کهنسال عرب جلهمه بن ادد بن زید بن یشجب بن عریب بن زید بن کهلان بن یعرب است و به او جلهمه طیئی هم گفته میشد و قبیله طی نیز به او منتسب هستند: خبرهای فراوانی درباره او هست که شرح آن به درازا میکشد.
او برادر زاده ای داشت که نامش جابر بن مالک بن ادد بود، پس از آنکه هر کدام از آن دو، پانصد سال [بر نواحی خودشان حکومت کردند] به خاطر تصاحب چراگاه با هم جنگیدند. در این میان جلهمه از هلاک و نابودی عشیره خودش ترسید، لذا از آن ناحیه کوچ کرده، متواری شد و منازل را یکی پس از دیگری طی کرد، لذا به او طیئی گفتند.
او صاحب دو کوه اجا و سلمی در منطقه طیی بوده است و خبر معروفی هم دارد که طولانی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *