قیام حضرت مهدی و لات و عزی

چون به مدینه آید لات و عزی را درآورد، همچنان تروتازه باشند به حالت روز اول، باز آن دو را در مکان خود بگذارد و عقوبت ایشان را تا سه روز تاخیر اندازد، پس
______________________________
(۱)- الزام الناصب ۲/ ۲۶۰٫
(۲)- بحار ۵۲/ ۳۰۸ ح ۸۳٫
(۳)- بحار ۵۲/ ۳۴۲ ح ۹۱٫
مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ص: ۲۷۷
خبر در همه جا منتشر شود و مردم جمع شوند، پس ایشان را بیرون آورد و در حضور مردم بر درخت خشکی بیاویزد در ساعت برگ و شاخه کند، پس کسانی که اهل شک و ریبند از دوستداران آن دو بگویند این است به خدا قسم شرف حقیقی، راستی که ما به ولایت و محبت این دو فائز و رستگار شدیم، و آن کس هم که تا آن وقت خود را مهدی (ص) مخفی میکرد و در دل او از محبت آن دو چیزی بود از قضیه آگاه شود و خود را ظاهر کند و برای شهود قضیه حاضر شود، پس چون واقعه درخت را ببینند مفتون آن دو شوند.
پس منادی از طرف حضرت مهدی ندا کند: هرکس دوستدار این دو است، از جمعیت جدا شود، پس مردم دو دسته شوند دوستداران در یک طرف و بیزاران از ایشان در یک طرف قرار گیرند، پس به دوستدارانشان امر کند از آنها بیزاری جویید، ایشان بگویند: ما تا حال که چنین کرامت و منزلت برای ایشان نزد خدا ندیده بودیم از ایشان بیزاری نجستیم، اکنون که این مشاهده کردیم بیزاری بجوییم؟! نه بلکه به خدا قسم بیزاری میجوییم از تو و از کسی که به تو ایمان آورده و به این دو ایمان ندارد و از کسی که این دو را از قبر بیرون آورده به دار آویخته و این هتک را به ایشان روا داشته.
پس حضرت مهدی باد سیاهی را امر کند که بر ایشان بوزد پس آن مردم را مانند تنه درختهای بریده بر روی زمین افکند بعد امر فرماید: که آن دو را از درخت فروآورند و ایشان را زنده کند و ظلم و تعدیهایی که کردهاند و مظالم بندگان را بر گردن ایشان بار کند و ایشان اقرار و اعتراف کنند، پس دوباره ایشان را بر درخت بیاویزد و آتشی را امر کند که آن دو را با آن درخت بسوزاند و باد را امر فرماید خاکستر ایشان را به دریا افکند، فتنه آن دو شخص در آن روز سختتر از فتنه سامری و گوساله خواهد بود.
برگرفته از کتاب مهدی منتظر نوشته: محمد جواد حیدری خراسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *