شباهت امام زمان به سلیمان علیه السلام

شباهت اوّل: حضرت داودعلیه السلام، سلیمان را جانشین خود قرار داد در حالی که هنوز به سنّ بلوغ نرسیده بود.(۲۳۹) قائم علیه السلام را خداوند – عزّوجلّ – خلیفه خود قرار داد و حال آنکه کودکی تقریباً پنج ساله بود.
شباهت دوم: خداوند به سلیمان علیه السلام ملکی عنایت کرد که برای هیچ کس بعد از او از نظر کیفیت نبود. چه اینکه سلاطین جهان حکومتشان آمیخته به جور و فساد است، ولی سلیمان می خواست حکومتش آن طور نباشد، و نیز سلطنت و حکومت پادشاهان و امرای زمین تنها بر انسان ها است، ولی حکومت سلیمان بر جنّ و انس و پرندگان بود.(۲۴۰) همچنین خداوند متعال مُلک و حکومتی به قائم علیه السلام عنایت خواهد فرمود که برای احدی از اولین و آخرین – از نظر کمّیت و کیفیت – مانندش نبوده. امّا کمّیت: برای اینکه آن حضرت مابین شرق و غرب را می گیرد. و امّا کیفیت: برای اینکه محض عدالت است.
برگرفته از کتاب آیین انتظار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *