توقیع نواب امام عصر به ابو الحسین محمد بن جعفر اسدی

۱ / ۳۹۱ – صالح بن ابی صالح گفته است: شخصی در سال ۲۹۰ ه.ق از من درخواست کرد چیزی را به عنوان مال امامعلیه السلام از او تحویل بگیرم. من از تحویل گرفتن آن خودداری کردم و نامه نوشتم و کسب تکلیف کردم، پس از مدّتی جوابم آمد که محمّد بن جعفر فاتانی الجواب: «بالرّی محمّد بن جعفر العربیّ فلیدفع إلیه فإنّه من ثقاتنا». ۳۹۲ – وروی محمّد بن یعقوب الکلینی، عن احمد بن یوسف الشاشی قال: قال لی محمّد بن الحسن الکاتب المروزیّ: وجّهت إلی حاجز الوشّاء مائتی دینار وکتبت إلی الغریم بذلک فخرج الوصول وذکر: انّه کان [له قبلی الف دینار وانّی وجّهت إلیه مائتی دینار، وقال: إن اردت ان تعامل احداً فعلیک بابی الحسین الاسدی بالرّی، فورد الخبر بوفاه حاجزرضی الله عنه بعد یومین او ثلاثه، فاعلمته بموته، فاغتمّ.
فقلت [له : لا تغتمّ فإنّ لک فی التوقیع إلیک دلالتین؛ إحداهما إعلامه إیّاک انّ المال الف دینار والثانیه امره إیّاک بمعامله ابی الحسین الاسدیّ لعلمه بموت حاجز.
عربی که در ری هست از افراد مورد اطمینان ماست، اموال به او تحویل داده شود. ۲ / ۳۹۲ – احمد بن یوسف شاشی گفته است: محمّد بن حسن کاتب مروزی به من گفت: دویست دینار برای حاجز بن یزید وشاء بردم و به طلبکار(۲۳۳) نامهای نوشتم و مساله را مطرح کردم، جواب آمد و یادآوری کرده بود که قبلاً هزار دینار از من طلب داشته است و من دویست دینار آن را به ایشان داده بودم، و فرموده بود: اگر خواستی با کسی معامله کنی [یعنی اموال ما را به کسی بدهی] پس حتماً با ابوالحسین اسدی در ری معامله کن. احمد بن یوسف شافی میگوید: دو یا سه روز بعد از این ماجرا، خبر رحلت حاجز رسید و خبر آن را به محمّد بن حسن کاتب دادم و خیلی از این خبر ناراحت شد.
به او گفتم ناراحت نباش چون در توقیع شریف، دو نشانه و دلیل برای تو بود: یکی اینکه به تو اعلام کرده که مالی که باید میدادی هزار دینار است و دوم اینکه به تو دستور داده است که با ابی الحسین اسدی معامله کنی و آن هم به خاطر علم حضرت به فوت حاجز بوده است.
۳۹۳ – وبهذا الإسناد، عن ابی جعفر محمّد بن علیّ بن نوبخت قال: عزمت علی الحجّ وتاهّبت فورد علیّ: «نَحْنُ لِذلِکَ کارِهُونَ» فضاق صدری واغتممت وکتبت انا مقیم بالسمع والطاعه غیر انّی مغتمّ بتخلّفی عن الحجّ، فوقّع:
«لا یَضِیقَنَّ صَدْرَکَ فَإِنَّکَ تَحُجُّ مِنْ قابِلٍ».
فلمّا کان من قابل استاذنت فورد الجواب، فکتبت إنّی عادلت محمّد بن العباس وانا واثق بدیانته وصیانته فورد الجواب: «الاسدی نعم العدیل فإن قدم فلا تختر علیه» قال: فقدم الاسدیّ فعادلته.
۳۹۴ – محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن محمّد، عن محمّد بن شاذان النیشابوری قال: اجتمع عندی خمسمائه درهم ینقص عشرون درهماً فلم احبّ ان ینقص هذا المقدار،
۳ / ۳۹۳ – ابو جعفر محمّد بن علی بن نوبخت گفته است: قصد حجّ کرده بودم و اسباب سفر را مهیا کردم که توقیعی با این مضمون برای من وارد شد: «ما از این سفر خرسند نیستیم.» با دیدن این توقیع دلم تنگ شده و ناراحت شدم. به محضر حضرت نوشتم: دستور را شنیده و اطاعت کردم، فقط به خاطر نرفتن به حجّ ناراحتم. بعد توقیع شریف آمد: «دل تنگ نباش، چون سال آینده به حجّ میروی». وقتی که سال بعد رسید، برای رفتن به حجّ اجازه خواستم، جواب نامهام آمد [که اجازه داده بود] بعد نامه دیگری نوشتم که «با محمّد بن عباس رفیق راه هستم، چرا که به دیانت و امانت داری او اطمینان دارم». جواب آمد که «اسدی همسفر خوبی است، اگر او بیاید کس دیگری را به او ترجیح نده». بعد از آن اسدی آمد و من با او هم کجاوه شدم.
۴ / ۳۹۴ – محمّد بن شاذان نیشابوری گفته است: ۴۸۰ درهم در نزد من فراهم شد، دوست نداشتم که این مبلغ تمام و کمال نباشد، بنابراین بیست درهم از اموال خودم را به فوزنت من عندی عشرین درهماً ودفعتها إلی الاسدیّ ولم اکتب بخبر نقصانها وانّی اتممتها من مالی فورد الجواب:
«قَدْ وَصَلَتِ الْخَمْسَمِائَه الَّتِی لَکَ فِیها عِشْرُونَ».
ومات الاسدیّ علی ظاهر العداله لم یتغیّر ولم یطعن علیه فی شهر ربیع الآخر سنه اثنتی عشره وثلاثمائه.
ومنهم احمد بن إسحاق وجماعه خرج التوقیع فی مدحهم:
۳۹۵ – روی احمد بن إدریس، عن احمد بن محمّد بن عیسی، عن ابی محمّد الرازی قال: کنت واحمد بن ابی عبد اللَّه بالعسکر، فورد علینا رسول من قبل الرجل فقال: احمد بن إسحاق الاشعری وإبراهیم بن محمّد الهمدانی واحمد بن حمزه بن الیسع ثقات.
آن اضافه کرده، برای اسدی فرستادم و در نامه ننوشتم که پولها کم بوده و من آن را کامل کردهام. بعد جواب آمد که «پانصد درهمی که بیست درهم آن از اموال تو بود رسید.»
اسدی در ماه ربیع الاخر سال ۳۱۲ ه.ق با ظاهر عدالت از دنیا رفت، در حالی که حالات و اعتقادات او تغییر نکرد و هیچ کس هم در حقّ او طعن و ذمّی وارد نکرد.
برگرفته از کتاب ترجمه کتاب الغیبه نوشته شیخ طوسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *