توقیع امام مهدی در طعن و لعن ابن ابی عزاقر

۱۶ / ۳۸۴ – گروهی از علما، از ابی محمّد هارون بن موسی و او هم از محمّد بن همام نقل کردهاند: در ذی حجّه سال ۳۱۲ ه.ق توقیعی از ناحیه مقدسه به دست شیخ ابوالقاسم حسین بن روح رضی الله عنه پیرامون لعن ابن ابی عزاقر چنان به سرعت رسید که هنوز خطّش مرطوب بود و خشک نشده بود.
و باز گروهی از علما به ما خبر دادند، از ابن داوود که گفت: توقیع شریف حضرت در مورد شلمغانی توسط حسین بن روح خارج شد و ایشان هم نسخهای از آن را در ذی حجّه سال ۳۱۲ ه.ق برای ابی علی بن همام فرستاد.
همچنین ابن نوح گفته است: ابوالفتح احمد بن ذکا غلام علی بن محمّد بن فراترحمه الله اخبرنا ابوعلیّ بن همام بن سهیل بتوقیع خرج فی ذی الحجّه سنه اثنتی عشره وثلاثمائه.
قال محمّد بن الحسن بن جعفر بن (إسماعیل بن) صالح الصیمریّ: انفذ الشیخ الحسین بن روحرضی الله عنه من محبسه فی دار المقتدر إلی شیخنا ابی علیّ بن همام فی ذی الحجّه سنه اثنتی عشره وثلاثمائه واملاه ابوعلیّ [علیّ وعرّفنی إنّ اباالقاسمرضی الله عنه راجع فی ترک إظهاره، فإنّه فی ید القوم وحبسهم، فامر بإظهاره وان لا یخشی ویامن، فتخلّص وخرج من الحبس بعد ذلک بمدّه یسیره والحمد للَّه.
التوقیع:
عرّف – قال الصیمری عرّفک اللَّه الخیر اطال اللَّه بقاءک وعرّفک الخیر کلّه وختم به عملک –
گفت: ابو علی بن همام بن سهیل خبر خروج توقیع شریف را در ذی حجّه سال سیصد و دوازده به ما داد.
و نیز محمّد بن حسن بن جعفر بن اسماعیل بن صالح صیمری گفته است: شیخ بزرگوار حسین بن روح رضی الله عنه در ذی حجّه سال ۳۱۲ ه.ق از زندانش که در حبس مقتدر خلیفه عباسی بود، متن توقیع را برای شیخ ما ابی علی بن همام فرستاد. ابو علی هم آن را برایم خواند و به من گفت که ابوالقاسم به جهت اینکه در دست قوم ظالم گرفتار بوده و در زندان آنها به سر میبرد، راجع به افشا نکردن مساله لعن بر ابن ابی عزاقر از امام درخواست تکلیف کرد، ولی در جواب از ناحیه مقدسه دستور رسید که لعن ابن ابی عزاقر را آشکار کند و نترسد که در امان است، [و او هم همین کار را کرد] و پس از مدّت کوتاهی بعد از این جریان از زندان آزاد شد. الحمدللَّه.
برگرفته از کتاب ترجمه کتاب الغیبه نوشته شیخ طوسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *